Méid an Téacs

Baile

Bunaíodh Gaelscoileanna Teo. i 1973 mar eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Tugann an eagraíocht spreagadh, comhairle agus tacaíocht phraiticiúil do phobail a chinneann scoileanna nua a bhunú agus feidhmíonn sí ar mhianta an phobail.

Nuacht

Riarthóir Oifige lán-aimseartha á lorg

Dáta: Deireadh Fómhair 23, 2014

Sciob an deis! Deontais ar fáil tríd an scéim Le Chéile Trí Ghaeilge

Dáta: Deireadh Fómhair 22, 2014

Oiliúint do Bhoird i mí Dheireadh Fómhair 2014

Dáta: Deireadh Fómhair 10, 2014