Méid an Téacs

Baile

Bunaíodh Gaelscoileanna Teo. i 1973 mar eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Tugann an eagraíocht spreagadh, comhairle agus tacaíocht phraiticiúil do phobail a chinneann scoileanna nua a bhunú agus feidhmíonn sí ar mhianta an phobail.

Nuacht

Gaelscoil Éadan Doire ar Nuacht TG4

Dáta: Meán Fómhair 22, 2014

Folúntas: Rúnaí Scoile i gColáiste Mhuire

Dáta: Meán Fómhair 18, 2014

Lá Oiliúna d’Áis Mheasúnaithe san Luathlitearthacht

Dáta: Meán Fómhair 12, 2014