Méid an Téacs

Baile

Bunaíodh Gaelscoileanna Teo. i 1973 mar eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Tugann an eagraíocht spreagadh, comhairle agus tacaíocht phraiticiúil do phobail a chinneann scoileanna nua a bhunú agus feidhmíonn sí ar mhianta an phobail.

Nuacht

Folúntais le Gaelscoileanna Teo.

Dáta: Lúnasa 15, 2014

An Chéad Bratach Buí i gCo. an Chláir

Dáta: Lúnasa 1, 2014

Dianchúrsa FNT: An Cháilíocht Stiúrthóra

Dáta: Iúil 10, 2014