Méid an Téacs

Baile

Bunaíodh Gaelscoileanna Teo. i 1973 mar eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Tugann an eagraíocht spreagadh, comhairle agus tacaíocht phraiticiúil do phobail a chinneann scoileanna nua a bhunú agus feidhmíonn sí ar mhianta an phobail.

Nuacht

Dhá fholúntas – Comhairle na Gaelscolaíochta

Dáta: Meán Fómhair 30, 2014

Riarthóir Oifige lán-aimseartha á lorg ag Gaelscoileanna Teo.

Dáta: Meán Fómhair 24, 2014

Gaelscoil Éadan Doire ar Nuacht TG4

Dáta: Meán Fómhair 22, 2014