Méid an Téacs
Bunscoileanna<br/>
Primary Schools Gaelscoil Mhic Aodha, Cill Dara, nua-oscailte i 2013<br>Gaelscoil Mhic Aodha, Kildare, newly-opened in 2013 Ná Díoladh Leanaí as<br>Children Shouldn’t Pay Léarscáil na scoileanna<br/>Map of school locations Gaelscoil Shliabh Rua, An Chéim, nua-oscailte i 2013 <br>Gaelscoil Shliabh Rua, Stepaside, newly-opened in 2013 Gaelscoil na Giúise, BÁC 24, nua-oscailte i 2013 <br>Gaelscoil na Giúise, Dublin 24, newly-opened in 2013 Iarbhunscoileanna<br/>
Post-Primary Schools Coláiste Lú, Dún Dealgan, nua-oscailte i 2013<br>Coláiste Lú, Dundalk, newly-opened in 2013 Staitisticí<br/>
Statistics Gailearaí<br/>
Gallery Eolas do Thuismitheoirí<br/>
Information for Parents Eolas do Mhúinteoirí<br/>
Information for Teachers Taighde<br/>
Research Nuachtlitir<br/>
Newsletter Ceisteanna Coitianta<br/>
Frequently Asked Questions Comhdháil Bhliantúil<br/>
Annual Conference Oiliúint<br/>
Training Acmhainní<br/>
Resources Deontais d'Imeachtaí Idirscoile<br/>
Grants for Inter-school Events Coiste Seasta Thuaidh Theas<br/>
North South Standing Committee Comórtas Tallainne Scléip<br/>
Scléip Talent Contest Scoileanna Nua<br/>
New Schools Tumoideachais<br/>
Immersion Education

Baile

Fáilte romhat go suíomh gréasáin GAELSCOILEANNA TEO. Bunaíodh GAELSCOILEANNA TEO. i 1973 mar eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Tugann an eagraíocht spreagadh, comhairle agus tacaíocht phraiticiúil don phobal, nó don duine sa phobal, a chinneann scoil a bhunú agus feidhmíonn sí ar mhianta an phobail.