Méid an Téacs

Ballraíocht

Céard a dhéanannn Gaelscoileanna Teo. dá baill?

Príomhaidhm Gaelscoileanna Teo. dá baill ná chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal.

Baintear an sprioc seo amach trí:-

  • spreagadh, comhairle agus tacaíocht phraiticiúil a thabhairt don phobal maidir le bunú scoile
  • tacaíocht a thabhairt do phobal na scoile i ngach gné d’fhorbairt na scoile idir mhúinteoirí, phríomhoidí, boird bainistíochta agus tuismitheoirí
  • oiliúint inseirbhíse ar shainriachtanais na hearnála a chur ar fáil do phobail na scoileanna
  • idirghabháil idir an Roinn Oideachais agus na scoileanna lán-Ghaeilge ar cheisteanna ilghnéitheacha
  • stocaireacht thar ceann na scoileanna
  • tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do scoileanna scoilphobal a bhunú agus imeachtaí idirscoile a reáchtáil
  • Comhdháil Bhliantúil Oideachais a thionól
  • ábhair bolscaireachta a ullmhú agus a chur ar fáil.

Cén bhuntáiste a bhaineann le ballraíocht a ghlacadh le  Gaelscoileanna Teo.?

Is iad baill na heagraíochta ná na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal a chláraíonn le Gaelscoileanna Teo. Feidhmíonn Gaelscoileanna Teo. de réir riachtanais ár gcuid baill agus na hearnála. Is mór an éifeacht agus an tionchar a bhíonn ag an earnáil gaelscolaíochta más guth comhaontaithe láidir atá ann ó na scoileanna féin.

Gníomhaíonn Gaelscoileanna Teo. ar riachtanais agus ar mhianta na scoileanna atá cláraithe leis an eagraíocht trí na rúin a rithtear ag an gCruinniú Cinn Bliana (CCB) agus trí iarratais ar chúnamh a thagann chugainn ó scoileanna. Is gá do scoil a bheith cláraithe leis an eagraíocht chun vóta a chaitheamh ag an CCB, chun rún a mholadh agus chun ainmniúchán don Bhord Stiúrtha a dhéanamh.

Tá raon leathan scéimeanna agus tionscadail ag an eagraíocht atá oscailte do na scoileanna lán-Ghaeilge. Cuireann an eagraíocht ábhar bolscaireachta ar fáil a bhíonn chun leasa na scoileanna.

Conas ballraíocht a ghlacadh

Más mian leis an scoil ballraíocht a ghlacadh, ní ghá ach an fhoirm bhallraíochta thíos a chomhlánú agus an táille cuí a íoc go leictreonach (sonraí ar an bhfoirm) nó le seic.

Foirm bhallraíochta 2017/2018