Méid an Téacs

Smaointe d’Imeachtaí agus Turais

Seo thíos liosta d’eagraíochtaí a chuireann seirbhísí trí Ghaeilge ar fáil do naíonraí agus do scoileanna. Liostáiltear anseo iad mar eolas neamhchlaonta amháin. Ba mhór againn moltaí ó naíonraí agus ó scoileanna d’imeachtaí fiúntacha chun gur féidir linn cur leis an liosta seo. An ndearna aon eagraíocht eile ceardlann trí Ghaeilge nó turas trí Ghaeilge libh? An dóigh leat gur fiú iad a chur ar an liosta seo? Is féidir moltaí a sheoladh chuig Sandra ag sandra@gaelscoileanna.ie.

Is féidir imeacht d’aon chineál a dhéanamh agus maoiniú a lorg faoin scéim deontais Le Chéile Trí Ghaeilge ach é a bheith trí mheán na Gaeilge. Go dtí seo bhain naíonraí agus scoileanna taitneamh as imeachtaí spóirt, ceardlanna ceoil, cluichí, comórtaisí, drámaíocht, scéalaíocht, turais agus eile, agus is féidir léamh fúthu anseo – seans go mbeidh spreagadh ann daoibh.

An gcuireann do chomhlacht imeachtaí nó ceardlanna ar fáil do naíonraí agus do scoileanna trí Ghaeilge? Más maith leat go liostálfar anseo sibh, cur ríomhphost chuig Sandra (sandra@gaelscoileanna.ie).

 

Ainm

Cineál imeachta

Ríomhphost

Fón

Suíomh

Agri-Aware Feirm Bheo aiveen.carr@agriaware.ie 01 4601103 www.agriaware.ie
An Carn Tearmann Dúlra feargal.odonnell@ancarn.org +44(0)2879549978 www.ancarn.org
An Díospóireacht Mhór Díospóireacht – Béim ar ilchineálachas oifig@gaelscoilriabhach.ie 091 847865
Artzone Ealaín paul.shorte@artzone.ie 086 8286936 www.artzone.ie
BEO! Comórtas d’iarbhunscoileanna beogigs@gmail.com www.beoireland.com
Branar Drámaíocht info@branar.ie 091 590999 www.branar.ie
Cath na Bóinne Turas (eolas agus físeán i nGaeilge) battleoftheboyne@opw.ie 041 9809950 www.battleoftheboyne.ie
Coimicí Gael Ceardlanna eolas@coimicigael.ie www.coimicigael.ie
Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin Turais scoile cneoin@hotmail.com 099 73991
Coláiste na nOileán Turais scoile colnanoilean@gmail.com 091 595890 www.colaistenanoilean.ie
Coláiste na Rosann Turais scoile, saoire Gaeltachta maureen@rossan.com 086 2600549 www.cnr.ie
Coláiste Uisce Turais scoile eolas@uisce.ie 097 82111 www.uisce.ie
Comhaltas Ranganna agus ceardlanna ceoil comhaltasschoolsoutreach@gmail.com 069 77333 www.schoolsoutreach.ie
Cúla Búla Cóisir i nGaeilge clodagh@culabulaparties.com 085 2130384 www.culabulaparties.com
Fíbín Ceardlanna drámaíochta meangadh@gmail.com 091-505855 www.fibin.com
Futa Fata Ceardlanna ceol agus léitheoireachta breda@futafata.ie 091 504612 www.futafata.ie
Gaelchuairt Turais scoile info@gaelchuairt.com 01 -2017467 www.gaelchuairt.com
Irish Sightseeing Tours Turas ar Bhaile Átha Cliath info@irishcitytours.com 01 4580054 www.irishcitytours.ie
Kids Party Club Puipéid mike@kidspartyclub.ie 1890 252382 www.kidspartyclub.ie
Léirithe Rua Drámaíocht padraicdramaiocht@yahoo.co.uk 091 869943
Marie O’ Reilly Ceardlanna ceoil moreilly@imagine.ie 0504-58946
Mobile Music School Ranganna, tionscnaimh & ceardlanna shay@mobilemusicschool.ie 087-2995666 www.mobilemusicschool.ie
Na Fanzini Bros. Bobaidí info@fanzinibrothers.com 087 9978146 www.fanzinibrothers.com
Óga Yoga Ceardlanna agus ranganna yoga yogaasgaeilge@gmail.com 086 7224987 Facebook Óga Yoga
Páirc an Chrócaigh Turas info@crokepark.ie 01 8192300 www.crokepark.ie
Pauline Devine Léitheoireacht paulinedevine@eircom.net 01 4589142 www.poetryireland.ie
Reilig Ghlas Naíon Turas booking@glasnevintrust.ie 01 8826550 www.glasnevintrust.ie
Safer Cycling Initiative Rothaíocht safercycling@gmail.com 087 2537653 www.sci.ie
Slatiascaireacht Áineasa Éireann Iascaireacht & cúrsaí timpeallachta pfbyrne5@gmail.com recreationalanglingireland.com
Slí na Mí Turais treoraithe colummaceoin@gmail.com 086 8583791 www.slinami.com
Spleodar Cúrsaí, imeachtaí, clubanna carmel.niceochaidh@spleodar.com 087 9964512 www.spleodar.com
Summer Soccer Schools Campaí Samhradh 021 4710095 www.summersoccerschools.ie
The Ice Age Adventure Ceardlann ar an Réamhstair svonengelbrechten@o2mail.ie 086 8354264
Turas Siúlóide i mBÁC Turas treoraithe sa chathair kevmhickey@gmail.com Físeán ar YouTube
Uiscebhealaí Éireann Turais scoile saor in aisce info@waterwaysireland.org 01-6777510 www.waterwaysireland.org
Úna O’Boyle Ficheall unaficheall@gmail.com 085-1433949 www.ficheall.wordpress.com

Bíonn an Cumann Scoildrámaíochta ag reáchtáil imeachtaí idirscoile ag an mbun- agus ag an iarbhunleibhéil ar bhonn áitiúil, cúige agus náisiúnta: féach www.scoildrámaíocht.ie

Bíonn Gael Linn ag reáchtáil imeachtaí idirscoile ag an mbun- agus ag an iarbhunleibhéil: