Méid an Téacs

Buaiteoirí Scléip 2013

Craobh ceannais Scléip

Amharclann an Axis, Baile Átha Cliath, 9 Márta 2013

B’iontach an lá a bhí againn san Axis, le 16 scoil ag dul in iomaíocht sa chraobh agus ag cur siamsaíocht agus spreagadh ar stáitse romhainn. Bhí ríméad orainn Kìla a bheith linn don lá, bhí Rossa mar fhear a’ tí agus Rónán, Colm agus Eoin i mbun moltóireacht. Bhí dúshlán acu buaiteoirí a roghnú toisc feabhas agus ard-chaighdeán na léirithe ar fad agus thug siad ard-mholadh do na rannpháirtithe uile as an muinín agus tallann a léirigh siad os comhar an tslua. Tá moladh ag dul don slua chomh maith, na tuismitheoirí, múinteoirí agus comhscoláirí a thug tacaíocht iontach do na hiomaitheoirí i rith na bliana agus ar lá na craoibhe féin; go raibh maith agaibh as bheith linn agus tá bualadh bos mór tuilte agaibh!

Tá na grianghraif ón lá le feiceáil anseo, agus seolfar cóipeanna amach chuig na scoileanna chomh maith. Beidh 5 chlár bunaithe ar Scléip á gcraoladh ar Raidió na Gaeltachta sna míonna amach romhainn, cuirfear fógra maidir leis na dátaí anseo a luaithe is a mbeidh siad deimhnithe.

Ba mhór linn buíochas ó chroí a ghabháil le gach éinne a chabhraigh linn Scléip a chur ar stáitse i mbliana; na scoileanna, na múinteoirí, na daltaí agus a dtuismitheoirí, na moltóirí agus láithreoirí, foireann na hamharclann, Fiachna Ó Braonáin agus Raven Productions, Kìla, Niamh Spain (a rinne na duaiseanna), Raidió na Gaeltachta, Raidió na Life agus Foras na Gaeilge. Táimid ag súil cheana féin le Scléip 2014!

Seo thíos liosta na mbuaiteoirí, comhghairdeas mór libh uilig.

Ceol nua-aimseartha (aonair):

 • Muireann agus Sinéad, Coláiste an Eachréidh (sóisear)
 • Na Sliomadóirí Slim Sleamhain, Coláiste Cois Life (sinsear)

Ceol nua-aimseartha (grúpaí):

 • Sorcha Ní Chionnaith, Gaelcholáiste Chill Dara (sóisear)
 • Amy Ní Cholgáin, Coláiste Cois Life (sinsear)

Rince cruthaitheach (aonair):

 • Tara Ní Dhuinnín, Gaelcholáiste Chiarraí (sóisear)
 • Dearbhla, Meánscoil Gharman (sinsear)

Rince cruthaitheach (grúpaí):

 • Andi agus Izzie, Coláiste Pobail Osraí (sóisear)
 • Beo le Ceol, Coláiste de hÍde (sinsear)
Drámaíocht/Mím (aonair agus grúpaí):
 • Na Gnáth Amhrastaigh, Gaelcholáiste Chill Dara (sóisear)
 • An Basadóir, Gaelcholáiste Chiarraí (sinsear)
Comórtas Ilchineálach (aonair agus grúpaí):
 • Clíona Ní Ghallchóir, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sóisear)
 • Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhualacháin, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sinsear)

Duais an Spotsholais:

Bronnta ar an iomaitheoir go bhfeiceann na moltóirí cumas ann; nach bhfuil an duais rannóige buaite aige i mbliana ach gur fiú faire amach dó sna todhchaí

 • Cathal Ó Cuireáin, Pobalscoil Ghaoth Dóbhair
Duais Kíla:
Bronnta ar ghrúpa le tallann agus spiorad ar leith, a chuireann beocht, nuálaíocht agus spraoi Kíla i gcuimhne do na moltóirí.
 • Na Seacht bPeaca Mharfacha, Gaelcholáiste Chill Dara
Duais Scléip:
Bronnta ar an iomaitheoir is mó a sheas amach ó na buaiteoirí rannóige.
 • Gearóid Ó Gealbháin, Gaelcholáiste Chiarraí

Réamhbabhtaí Scléip 2013

Amharclann an Axis, Baile Átha Cliath, 18 Feabhra 2013

Scoileanna rannpháirteacha:

 • Coláiste Chilliain
 • Coláiste Cois Life
 • Coláiste de hÍde
 • Coláiste Íosagáin
 • Gaelcholáiste Reachrann

Ceol nua-aimseartha (aonair):

 • Jessica Ní Fhiach, Coláiste Cois Life (sóisear)
 • Amy Ní Cholgáin, Coláiste Cois Life (sinsear)

Ceol nua-aimseartha (grúpaí):

 • Peirspictíocht, Coláiste Íosagáin (sóisear)
 • Na Sliomadóirí Slim Sleamhain agus An Doras Eile, Coláiste Cois Life (sinsear)

Rince cruthaitheach (aonair):

 • Jaic Ó Faoláin, Coláiste Cois Life (sóisear)
 • Leanne Ní Bhrádaigh, Coláiste Cois Life (sinsear)

Rince cruthaitheach (grúpaí):

 • Samhlaíocht, Coláiste Cois Life (sóisear)
 • Beo le Ceol, Coláiste de hÍde (sinsear)

Rogha na Moltóirí:

 • An Tromluí, Gaelcholáiste Reachrann (sinsear)

Amharclann an Firkin Crane, Corcaigh, 22 Feabhra 2013

Scoileanna rannpháirteacha:

 • Coláiste an Phiarsaigh
 • Gaelcholáiste Chiarraí
 • Gaelcholáiste Choilm
 • Gaelcholáiste Luimnigh
 • Gaelcholáiste Mhuire
 • Gaelcholáiste Phort Láirge
 • Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Ceol nua-aimseartha (aonair):

 • Ava Barrett, Gaelcholáiste Luimnigh (sóisear)
 • Séamus Ó Beoláin, Gaelcholáiste Chiarraí (sinsear)

Ceol nua-aimseartha (grúpaí):

 • Na Scáthanna, Gaelcholáiste Luimnigh (sóisear)
 • Aimsir Mheirbh, Gaelcholáiste Chiarraí (sinsear)

Rince cruthaitheach (aonair):

 • Tara Ní Dhuinnín, Gaelcholáiste Chiarraí (sóisear)
 • Áine Ní Loingsigh, Coláiste an Phiarsaigh (sinsear)

Rince cruthaitheach (grúpaí):

 • Clocha Cora, Gaelcholáiste Mhuire AG (sóisear)
 • Céim ar Chéim, Gaelcholáiste Mhuire AG (sinsear)
Drámaíocht/Mím (aonair agus grúpaí):
 • An Basadóir, Gaelcholáiste Chiarraí (sinsear)
Comórtas Ilchineálach (aonair agus grúpaí):
 • FYC, Gaelcholáiste Luimnigh (sóisear)

Rogha na Moltóirí:

 • Níl Sí gan Locht, Gaelcholáiste Choilm (sinsear)

Amharclann an Riverbank, Cill Dara, 26 Feabhra 2013

Scoileanna rannpháirteacha:

 • Gaelcholáiste Phort Láirge
 • Coláiste an Eachréidh
 • Coláiste Pobail Osraí
 • Gaelcholáiste Cheatharlach
 • Gael-Choláiste Chill Dara
 • Meánscoil Gharman

Ceol nua-aimseartha (aonair):

 • Sorcha Ní Chionnaith, Gaelcholáiste Chill Dara (sóisear)
 • Eoin Snyder, Coláiste Pobail Osraí (sinsear)

Ceol nua-aimseartha (grúpaí):

 • Muireann agus Sinéad, Coláiste an Eachréidh (sóisear)
 • NGP, Gaelcholáiste Cheatharlach (sinsear)

Rince cruthaitheach (aonair):

 • Dearbhla, Meánscoil Gharman (sinsear) agus
 • Tara, Gaelcholáiste Cheatharlach (sinsear)

Rince cruthaitheach (grúpaí):

 • Andi agus Izzie, Coláiste Pobail Osraí (sóisear)
 • Saol, Gaelcholáiste Cheatharlach (sinsear)
Drámaíocht/Mím (aonair agus grúpaí):
 • Na Gnáth Amhrastaigh, Gaelcholáiste Chill Dara (sóisear)
 • Na Seacht bPeaca Mharfacha, Gaelcholáiste Chill Dara (sinsear)
Rogha na Moltóirí:
 • Na Buachaillí Tanaí Bána, Coláiste Pobail Osraí (sóisear)

Cultúrlann Uí Chanáin, Doire, 1 Márta 2013

Scoileanna rannpháirteacha:

 • Coláiste Chineál Eoghain
 • Coláiste Oiriall
 • Pobalscoil Ghaoth Dobhair
 • Scoil Íosaef

Ceol nua-aimseartha (aonair):

 • Cathal Ó Cuireáin, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sóisear)
 • Megan Nic Ruairí, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sinsear)

Ceol nua-aimseartha (grúpaí):

 • Na Spice Gaeil, Scoil Íosaef (sóisear)
 • CO Criú, Coláiste Oiriall (sinsear)

Rince cruthaitheach (aonair):

 • Maria Ní Fhearraigh, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sinsear)

Rince cruthaitheach (grúpaí):

 • An dá Chaoimhe, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sóisear)
Drámaíocht/Mím (aonair agus grúpaí):
 • Sorcha agus Joseph, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sóisear)
 • Rosie Nic Gairbheith, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sinsear)
Comórtas Ilchineálach (aonair agus grúpaí):
 • Clíona Ní Ghallchóir, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sóisear)
 • Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhualacháin, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sinsear)

Rogha na Moltóirí:

 • Dysania, Coláiste Oiriall (sinsear) agus Megan, Eva & Megan, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sinsear)

Comhghairdeas le gach éinne a ghlac páirt, tá súil againn gur bhain sibh ard-taitneamh as an lá (is cinnte gur bhain an fhoireann agus na moltóirí!) agus go bhfeicfimid san Axis sibh ar an 9 Márta don chraobh ceannais.