Méid an Téacs

Scléip 2014 – Rialacha

Le do thoil, bí cinnte agus na rialacha a léamh go mion. Má tá aon cheist ina leith nó aon amhras ort faoin rannóg is feiliúnaí duit, tá gach fáilte romhat teagmháil a dhéanamh le Clare Spáinneach ar 01 8535193 nó clare@gaelscoileanna.ie.

Coinníollacha Ginearálta

Iontráil ar Scléip

 • Tá an comórtas oscailte do dhaltaí sna hiar-bhunscoileanna agus aonaid lán-Ghaeilge amháin agus caithfidh gach iomaitheoir a bheith ag freastal go lánaimseartha ar iar-bhunscoil nó aonad lán-Ghaeilge.
 • Ní cheadaítear do gach scoil ach beirt iomaitheoir/dhá ghrúpa a chur chun cinn thar ceann na scoile i ngach rannóg. Ní ligfear don tríú iomaitheoir/ghrúpa ó aon scoil ar leith dul ar stáitse in aon rannóg amháin.
 • Is gá a chur in iúl ar an bhfoirm iontrála an iomaitheoir(í) sóisir nó sinsir atá i gceist i ngach cás. Ceadófar do gach scoil uasmhéid de dhá mhír in aghaidh na rannóige a chur chun cinn; dhá mhír sóisir, dhá mhír sinsir nó mír sóisir agus mír sinsir. I gcás go bhfuil daltaí sóisir agus sinsir in aon ghrúpa le chéile, rangaigh de réir tromlach an ghrúpa iad.
 • Is gá múinteoir ón scoil a bheith luaite mar theagmhálaí ar an bhfoirm iontrála. Is féidir le caomhnóir freastal ar an gcomórtas leis an iomaitheoir sa chás nach bhfuil an múinteoir ainmnithe ar fáil.
 • Ní mór na grúpaí go léir a ainmniú go soiléir le go mbeidh an láithreoir in ann iad a chur in aithne don lucht féachana: i. Ní ghlacfar le ‘Grúpa A’, ‘Grúpa Sinsir’, srl.
 • Glacfar le téama ar bith, ach caithfidh liricí amhrán, míreanna drámaíochta, srl. a bheith in oiriúint do chomórtas scoile (ní cheadaítear píosaí ciníocha, díobhálacha, nimhneacha, srl).

Cur chun cinn na Gaeilge

 • Tá an comórtas seo á reáchtáil trí mheán na Gaeilge agus is í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus teanga fheidhmeach an chomórtais. Ní ghlacfar ach le míreanna trí Ghaeilge agus iarrtar ar múinteoirí agus caomhnóirí cinntiú go bhfuil Gaeilge á labhairt ag na rannpháirtithe le linn imeachtaí Scléip. 

 • Moltar go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí agus scripteanna más féidir.

Ar an lá

 • Ní féidir ord reatha an chomórtais a athrú.
 • Iarrtar ar gach scoil bheith i láthair don chomórtas iomlán, oiread agus is féidir, agus a bheith mar lucht féachana nuair nach bhfuil siad ar stáitse.
 • Ní féidir glacadh le hiomaitheoirí a thagann i ndiaidh deireadh a rannóige.
 • Ní cheadófar rannpháirtíocht thuismitheoirí nó múinteoirí ar an stáitse féin.
 • Tá cead éide scoile nó gnáth éadaí a chaitheamh. Luíonn sé sin faoin scoil.
 • Is ar na hiomaitheoirí atá sé aon fheisteas, uirlis cheoil, aimplitheoirí nó taca atá de dhíth orthu a eagrú.
 • Má tá fuaimrian taca in úsáid ag na hiomaitheoirí, iarraimid orthu dlúthdhiosca lipéadaithe i mBéarla a thabhairt dúinn nuair a chláraíonn siad ar maidin, le hainm dalta (nó grúpa), le hainm scoile agus le huimhir agus ainm an amhráin sonraithe air don teicneoir fuaime. Ní féidir iPod, fón póca, ríomhaire nó eile a úsáid; is gá go mbeadh sé ar dlúthdhiosca leis an gcaighdeán fuaime a chinntiú.  
 • Is féidir go mbainfear marcanna d’aon scoil a théann thar am. Tá uasmhéid ama luaite le gach rannóg.
 • Níl cead an stáitse a ghléasadh le seit ach tá cead frapaí láimhe a úsáid.
 • Cuirfear cathaoireacha agus bord ar fáil ar stáitse más gá.

Moltóireacht

 • Cuirfear scéim marcála ar fáil mar threoir do mholtóirí an chomórtais agus mar eolas do na hiomaitheoirí. Ní chuirfear aiseolas aonair ná nótaí na moltóirí ar fáil d’aon iomaitheoir nó tríú pháirtí. 
 • Luíonn an cinneadh deiridh maidir le buaiteoir(í) an chomórtais faoi na moltóirí. Ní cheadófar aon chomhfhreagras leis na moltóirí maidir lena gcinneadh. 
 • Bronnfar áit sa chraobh ceannais ar bhuaiteoirí na réamhbhabhtaí. Bronnfar plaiceanna comórtha ar bhuaiteoirí na craoibhe. 
 • Cuireann GAELSCOILEANNA TEO. fáilte roimh aiseolas i leith an chomórtais. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Clare Spáinneach ar 01 8535193 nó clare@gaelscoileanna.ie le do mholtaí a chur in iúl. 

[barr]

Rialacha na Rannóg

Ceol Nua-Aimseartha (aonair)

 • Glacfar le guth agus/nó le ceoltóireacht le huirlisí.
 • Glacfar le liricí nuachumtha nó le liricí aistrithe go Gaeilge. Moltar go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí más féidir.
 • Beidh marcanna sa bhreis ag dul do shaothair nuachumtha agus iarrtar ar na hiomaitheoirí é a chur in iúl ón stáitse más saothar nuachumtha atá i gceist.
 • Ní ghlacfar le ceol traidisiúnta nó clasaiceach sa rannóg seo, ach bheadh eilimintí de inghlactha.
 • Glacfar le stíl ceoil ar bith nach ceol traidisiúnta ná clasaiceach í: rac-cheol, pop cheol, rap, srl.
 • Glacfar le fuaimrian taca sa chúlra (ar dlúthdhiosca) ach ní le ceoltóir ar bith eile ar an stáitse.
 • Glacfar le meascraí (medleys).
 • Glacfar le hiomaitheoirí aonair amháin sa rannóg seo.
 • Is gá a chur in iúl ar an bhfoirm iontrála an iomaitheoirí sóisir nó sinsir atá i gceist i ngach cás. Ceadófar do gach scoil uasmhéid de dhá mhír in aghaidh na rannóige a chur chun cinn; dhá mhír sóisir, dhá mhír sinsir nó mír sóisir agus mír sinsir.
 • Uasmhéid ama – ceithre nóiméad.

[barr]

Ceol Nua-Aimseartha (grúpaí)

 • Glacfar le guth agus/nó le ceoltóireacht le huirlisí.
 • Glacfar le liricí nuachumtha nó le liricí aistrithe go Gaeilge. Moltar go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí más féidir.
 • Beidh marcanna sa bhreis ag dul do shaothair nuachumtha agus iarrtar ar na hiomaitheoirí é a chur in iúl ón stáitse más saothar nuachumtha atá i gceist.
 • Ní ghlacfar le ceol traidisiúnta nó clasaiceach sa rannóg seo, ach bheadh eilimintí de inghlactha.
 • Glacfar le stíl ceoil ar bith nach ceol traidisiúnta ná clasaiceach í: rac-cheol, pop cheol, rap, srl.
 • Glacfar le fuaimrian taca sa chúlra (ar dlúthdhiosca)
 • Glacfar le meascraí (medleys)
 • Glacfar le grúpaí (beirt go deichniúr) sa rannóg seo.
 • Is gá a chur in iúl ar an bhfoirm iontrála an grúpaí sóisir nó sinsir atá i gceist i ngach cás. Ceadófar do gach scoil uasmhéid de dhá mhír in aghaidh na rannóige a chur chun cinn; dhá ghrúpa sóisir, dhá ghrúpa sinsir nó grúpa sóisir agus grúpa sinsir. I gcás go bhfuil daltaí sóisir agus sinsir in aon ghrúpa le chéile, rangaigh de réir tromlach an ghrúpa.
 • Uasmhéid ama – ceithre nóiméad.

[barr]

Rince Cruthaitheach (aonair)

 • Glacfar le haon chineál rince cruthaitheach sa rannóg seo.
 • Ní ghlacfar le rince ar an sean-nós, rince céime (step dancing/Irish dancing) nó ballet ann féin. Glacfar le heilimintí dóibh mar chuid de léiriú cruthaitheach.
 • Glacfar le ceol beo nó le fuaimrian taca sa chúlra (ar dlúthdhiosca).
 • Níl cead an stáitse a ghléasadh le seit ach tá cead frapaí láimhe a úsáid.
 • Glacfar le hiomaitheoirí aonair amháin sa rannóg seo.
 • Is gá a chur in iúl ar an bhfoirm iontrála an iomaitheoirí sóisir nó sinsir atá i gceist i ngach cás. Ceadófar do gach scoil uasmhéid de dhá mhír in aghaidh na rannóige a chur chun cinn; dhá mhír sóisir, dhá mhír sinsir nó mír sóisir agus mír sinsir.
 • Uasmhéid ama – ceithre nóiméad.

[barr]

Rince Cruthaitheach (grúpaí)

 • Glacfar le haon chineál rince cruthaitheach sa rannóg seo.
 • Ní ghlacfar le rince ar an sean-nós, rince céime (step dancing/Irish dancing) nó ballet ann féin. Glacfar le heilimintí dóibh mar chuid de léiriú cruthaitheach.
 • Glacfar le ceol beo nó le fuaimrian taca sa chúlra (ar dlúthdhiosca)
 • Níl cead an stáitse a ghléasadh le seit ach tá cead frapaí láimhe a úsáid.
 • Glacfar le grúpaí (beirt go deichniúr) sa rannóg seo.
 • Is gá a chur in iúl ar an bhfoirm iontrála an grúpaí sóisir nó sinsir atá i gceist i ngach cás. Ceadófar do gach scoil uasmhéid de dhá mhír in aghaidh na rannóige a chur chun cinn; dhá ghrúpa sóisir, dhá ghrúpa sinsir nó grúpa sóisir agus grúpa sinsir. I gcás go bhfuil daltaí sóisir agus sinsir in aon ghrúpa le chéile, rangaigh de réir tromlach an ghrúpa iad
 • Uasmhéid ama – ceithre nóiméad.

[barr]

Drámaíocht / Mím (aonair agus grúpaí)

 • Glacfar le sceitsí, le míreanna drámaíochta, le mímeanna, le lúibíní, le hagallaimh beirte, srl.
 • Ní ghlacfar ach le saothair nuachumtha ag na daltaí. Moltar go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí agus scripteanna más féidir.
 • Níl cead an stáitse a ghléasadh le seit ach tá cead frapaí láimhe a úsáid.
 • Glacfar le ceol beo nó le fuaimrian taca sa chúlra (ar dlúthdhiosca)
 • Glacfar le grúpaí (beirt go deichniúr) nó le hiomaitheoirí aonair sa rannóg seo.
 • Is gá a chur in iúl ar an bhfoirm iontrála an iomaitheoirí/grúpaí sóisir nó sinsir atá i gceist i ngach cás. Ceadófar do gach scoil uasmhéid de dhá mhír in aghaidh na rannóige a chur chun cinn; dhá mhír sóisir, dhá mhír sinsir nó mír sóisir agus mír sinsir. I gcás go bhfuil daltaí sóisir agus sinsir in aon ghrúpa le chéile, rangaigh de réir tromlach an ghrúpa.
 • Uasmhéid ama – fiche nóiméad.

[barr]

Comórtas Ilchineálach (aonair agus grúpaí)

 • Clúdaíonn an rannóg seo gnéithe den chomórtas nach gcuimsítear sna rannóga eile, msh. draíocht, greann, scéalaíocht, filíocht, cleasaíocht agus eile.
 • Beidh marcanna sa bhreis ag dul do saothair nuachumtha agus iarrtar ar na hiomaitheoirí é a chur in iúl ón stáitse más saothar nuachumtha atá i gceist. Moltar go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí agus scripteanna, má bhaineann.
 • Ní ghlacfar le ceol traidisiúnta nó clasaiceach sa rannóg seo, ach bheadh eilimintí de inghlactha mar chuid de léiriú cruthaitheach.
 • Ní ghlacfar le rince ar an sean-nós, rince céime (step dancing/Irish dancing) nó ballet ann féin. Glacfar le heilimintí dóibh mar chuid de léiriú cruthaitheach.
 • Níl cead an stáitse a ghléasadh le seit ach tá cead frapaí láimhe a úsáid.
 • Glacfar le grúpaí (beirt go deichniúr) nó le hiomaitheoirí aonair.
 • Uasmhéid ama – cúig nóiméad déag.

[barr]