Méid an Téacs

Polasaí & Ábhar Bolscaireachta

D’fhorbair an Grúpa Stiúrtha ar Pholasaí Tumoideachais (GSPT) polasaí uile-Éireann ar an tumoideachas i gcomhthéacs na gaelscolaíochta sa bhliain 2010. Is iad mórspriocanna an pholasaí seo ná:

  1. Tionchar a imirt ar bheartais ar an tumoideachas sna córais oideachais as seo amach.
  2. Feasacht agus tuiscint an mhórphobail ar an tumoideachas Gaeilge a ardú agus a fheabhsú.

Tá an polasaí féin le híoslódáil anseo: Polasaí Tumoideachais

Tá bileog dhátheangach ar an luath-thumoideachas le híoslódáil anseo: Bileog/Leaflet

Tá treoirleabhar Gaelscoileanna Teo. do na gaelscoileanna i dtaobh forbairt  polasaí Gaeilge le híoslódáil anseo: ‘Ár bPolasaí Gaeilge’ Eagrán 2013 (bunleibhéal)

Táimid ag súil le treoirleabhar  do na hiar-bhunscoileanna i dtaobh forbairt  polasaí Gaeilge a fhorbairt le linn 2014.

Bileog Tumoideachais: buneolas maidir leis an dtumoideachas agus na buntáistí a bhaineann leis an gcóras, dírithe ar thuismitheoirí agus an scoilphobal i gcoitinne.

Póstaer 1

Póstaer 2

piccolingo

Tá GAELSCOILEANNA TEO. mar bhall de Piccolingo, feachtasóirí ar son foghlaim teangacha iasachta ag aois óg.