Méid an Téacs

Speisialtóir Tionscadail

Bealtaine 3, 2013

Cuireann Comhairle na Gaelscolaíochta fáilte roimh iarratais ó iarrathóirí a bhfuil taithí acu chun tuarascáil mhionsonraithe a ullmhú ina ndéanfar measúnú straitéiseach ar riachtanais Earnáil na Gaelscolaíochta ar bhonn réigiúnach, ar an leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile araon.

Tuarastal: £52k pro rata agus costais atá bainteach leis

Treimhse Fostaíochta: 25 lá

Critéir Riachtanach:

  • Cáilíocht tríú leibhéal i réimse an oideachais, na pleanála nó na bainistíochta;
  • Taithí 3 bliana i gcáil bhainistithe tionscadail;
  • Taithí chúlra 2 bhliain sa phleanáil lóistíochta;

Critéir Inmhianaithe: Fios ar earnáil na Gaelscolaíochta; Tuiscint mhaith ar earnáil na Gaelscolaíochta.

Is é an dáta druidim d’iarratais agus moltaí tionscadal ná 12:30 an Aoine 10ú lá Bealtaine 2013

Le haghaidh foirm iarratais nó tuilleadh eolais téigh i dteagmháil le P Ó Mordha ar (028) 90 321 475 nó ag pomordha@comhairle.org

Seoladh: 4 Sráid na Banríona Béal Feirste BT1 6ED

Post mar Speisialtóir Tionscadail

Bealtaine 2, 2013

Cuireann Comhairle na Gaelscolaíochta fáilte roimh iarratais ó iarrathóirí a bhfuil taithí acu chun tuarascáil mhionsonraithe a ullmhú ina ndéanfar measúnú straitéiseach ar riachtanais Earnáil na Gaelscolaíochta ar bhonn réigiúnach, ar an leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile araon.

Tuarastal: £52k pro rata agus costais atá bainteach leis

Treimhse Fostaíochta: 25 lá

Critéir Riachtanach: Cáilíocht tríú leibhéal i réimse an oideachais, na pleanála nó na bainistíochta; Taithí 3 bliana i gcáil bhainistithe tionscadail; Taithí chúlra 2 bhliain sa phleanáil lóistíochta;

Critéir Inmhianaithe: Fios ar earnáil na Gaelscolaíochta; Tuiscint mhaith ar earnáil na Gaelscolaíochta.

Is é an dáta druidim d’iarratais agus moltaí tionscadal ná 12.30 i.n., an Aoine 10ú lá Bealtaine 2013

Le haghaidh foirm iarratais nó tuilleadh eolais téigh i dteagmháil le

P Ó Mordha ar (028) 90 321 475 nó ag pomordha@comhairle.org<mailto:pomordha@comhairle.org>

Seoladh: 4 Sráid na Banríona Béal Feirste BT1 6ED

Cúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí a bhíonn nó a bheidh ag múineadh ábhair éagsúla trí Ghaeilge

Meitheamh 12, 2018

Cúrsa 20 Seachtaine
Luan 7.00 – 9.00 p.m., ag tosnú Dé Luain 10.09.2018.
Táille €300.

Clárú: 05.09.2018 (dáta deiridh).

Cur síos ar an gCúrsa
Is cúrsa é seo dóibh siúd atá ag múineadh nó gur mhaith leo bheith ag múineadh tré mheán na Gaeilge. Díreofar ar na príomhábhair chainte a bhíonn ar siúl laistigh agus lasmuigh den seomra ranga, sa seomra foirne agus i dtimpeallacht na scoile. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas a chur ar fáil a chuirfidh ar chumas na múinteoiri:
(i) ábhar/ábhair faoi leith a mhúineadh trí Ghaeilge
(ii) caidreamh sóisialta a bheith acu le múinteoirí eile agus le daltaí na scoile, laistigh agus lasmuigh den seomra ranga
(iii) scileanna cainte/scríbhneoireachta/gramadaí a fhorbairt, mar aon le stór focal.

I measc na n-ábhar a phléifear bheidh a leithéid seo:

A. Tarlúintí i rith an lae
(i) Foclóir an ábhair atá á mhúineadh trí Ghaeilge
(ii) Caidreamh an tseomra ranga agus an tseomra foirne
(iii) Am sosa, am lóin, am saor, imeachtaí scoile
(iv) Mothúcháin phearsanta (an dea-mhéin, an buíochas, an gliondar, an míshásamh, an éiginnteacht, an faitíos srl.)

B. Tarlúintí i rith na seachtaine
(i) Cruinnithe foirne
(ii) Cluichí, clubanna
(iii) Turasanna scoile
(iv) Cuairteoirí, eagraíocht, an bhaint idir an scoil agus an sochaí

Tá an cúrsa seo oiriúnach do:
(i) ábhair mhúinteoirí
(ii) múinteoirí nua-cháilithe
(iii) múinteoirí atá fostaithe cheana féin sna Gaelcholáistí
(iv) múinteoirí a bhfuil fonn orthu cur isteach ar phostanna sna Gaelcholáistí

Speisialtóirí
Tabharfar isteach speisialtóirí ins na hábhair éagsúla mar aoí-chainteoirí (múinteoirí a bhfuil sean taithí acu).

Breis eolais: www.ucc.ie/igl , Teil: 021-4902314, Ríomhphost: m.nishuilliobhain@ucc.ie

Cúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí a bhíonn nó a bheidh ag múineadh ábhair éagsúla trí Ghaeilge

Lúnasa 15, 2017

Ionad na Gaeilge Labhartha

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

 

Cúrsa 20 Seachtaine

Luan 7.00 – 9.00 p.m., ag tosnú Dé Luain 11.09.2017.

Táille €300.

Clárú: 01.09.2017 (dáta deiridh).

 

Cur síos ar an gCúrsa

Is cúrsa é seo dóibh siúd atá ag múineadh nó gur mhaith leo bheith ag múineadh tré mheán na Gaeilge. Díreofar ar na príomhábhair chainte a bhíonn ar siúl laistigh agus lasmuigh den seomra ranga, sa seomra foirne agus i dtimpeallacht na scoile.  Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas a chur ar fáil a chuirfidh ar chumas na múinteoiri:

(i)      ábhar/ábhair faoi leith a mhúineadh trí Ghaeilge

(ii)     caidreamh sóisialta a bheith acu le múinteoirí eile agus le daltaí na scoile, laistigh agus lasmuigh den seomra ranga

(iii)    scileanna cainte/scríbhneoireachta/gramadaí a fhorbairt, mar aon le stór focal.

I measc na n-ábhar a phléifear bheidh a leithéid seo:

Tarlúintí i rith an lae

(i)      Foclóir an ábhair atá á mhúineadh trí Ghaeilge

(ii)     Caidreamh an tseomra ranga agus an tseomra foirne

(iii)    Am sosa, am lóin, am saor, imeachtaí scoile

(iv)    Mothúcháin phearsanta (an dea-mhéin, an buíochas, an gliondar, an míshásamh, an   éiginnteacht, an faitíos srl.)

Tarlúintí i rith na seachtaine

(i)      Cruinnithe foirne

(ii)     Cluichí, clubanna

(iii)    Turasanna scoile

(iv)    Cuairteoirí, eagraíocht, an bhaint idir an scoil agus an sochaí

Tá an cúrsa seo oiriúnach do:

(i)      ábhair mhúinteoirí

(ii)     múinteoirí nua-cháilithe

(iii)    múinteoirí atá fostaithe cheana féin sna Gaelcholáistí

(iv)    múinteoirí a bhfuil fonn orthu cur isteach ar phostanna sna Gaelcholáistí

Speisialtóirí

Tabharfar isteach speisialtóirí ins na hábhair éagsúla mar aoí-chainteoirí (múinteoirí a bhfuil sean taithí acu).

FoirmIarrataisMúinteoirí2017

20 Week Course for Teachers who teach various subjects through Irish

This new 20 week course, beginning Monday 11th September, will offer practical assistance to teachers who teach or who wish to teach various subjects through Irish.  It will focus on the everyday language of both classroom and staffroom and will also identify suitable language websites that facilitate teaching through a second language.  Specialist subject teachers will be available to explain the unique content of their disciplines.

The emphasis throughout the course will be to tackle the routine language needs of the teacher whilst also allowing for a significant input from participants who may wish to have their own particular needs addressed.

The course will have a modest content of grammar but the emphasis will focus primarily on the spoken word and on the functional language that’s used in the classroom.

For further information please contact 021-4902314 or e-mail s.obroin@ucc.ie

1st September 2017: Latest date for receipt of application forms.

Dianchúrsa Gaeilge do mheánmhúinteoirí – saor in aisce!

Iúil 2, 2015

An múinteoir thú i meánscoil Ghaeltachta nó lán-Ghaeilge? An mbíonn deacrachtaí agat agus tú ag iarraidh gnéithe teicniúla nó coincheapa casta a mhúineadh trí mheán na Gaeilge? An mbíonn tú de shíor in amhras faoi cheisteanna gramadaí nó an bhfuil tú go díreach ag iarraidh a bheith níos muiníní agus tú i mbun cumarsáide le daltaí, le do chomhghleacaithe agus le tuismitheoirí? Tá cabhair ar fáil duit an samhradh seo, a bhuíochas do COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta) agus do Ghaelchultúr!

Beidh Dianchúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí in Iar-Bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge á reáchtáil ag Gaelchultúr idir 10 agus 14 Lúnasa i gColáiste Pobail Osraí i gCill Chainnigh. Tá an cúrsa seo á eagrú ag Gaelchultúr agus ag COGG ó bhí 2009 ann.

Tá an cúrsa á mhaoiniú ag COGG agus tá sé ar fáil saor in aisce do mhúinteoirí atá ag obair i scoileanna Gaeltachta nó lán-Ghaeilge. Chun áit a chur in áirithe nó chun tuilleadh eolais a fháil is féidir ríomhphost a chur chuig eolas@cogg.ie nó glaoch ar (01) 634 0831.

Díreofar sa sainchúrsa cúig lá seo ar an saghas teanga a úsáideann múinteoirí ar bhonn laethúil, is é sin frásaí agus stór focal is féidir a úsáid nuair a bhítear ag plé le daltaí sa seomra ranga agus timpeall na scoile, le múinteoirí eile agus le tuismitheoirí.

“Tá an cúrsa á reáchtáil againn le sé bliana anois agus tá an-rath ar fad air,” a deir Deirdre Nic Chárthaigh, Riarthóir Acadúil Ghaelchultúir. “Ón aiseolas atá faighte againn ó na múinteoirí, is léir go dtaitníonn ábhar agus leagan amach an chúrsa go mór leo. Bíonn béim ann ar theanga laethúil na scoile, ach féachtar freisin le cabhrú leis na múinteoirí éirí níos eolaí ar an téarmaíocht a bhaineann lena gcuid sainábhar féin. Dírítear freisin ar na hacmhainní éagsúla atá ar fáil chun obair an mhúinteora a éascú – go háirithe na hacmhainní ar líne. Ar an iomlán, is cúrsa thar a bheith praiticiúil é agus tugann sé níos mó muiníne do mhúinteoirí agus iad i mbun teagaisc trí mheán na Gaeilge.”

Bainfear úsáid as an gcur chuige cumarsáideach sna ranganna. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa i gceist go leanúnach, rud a thabharfaidh a lán deiseanna do na rannpháirtithe cleachtadh a dhéanamh ar an méid a bheidh múinte dóibh.

Cuirfear seisiún speisialtóireachta ar fáil maidir le príomhábhar gach múinteora (seachas teangacha). Déanfar gach iarracht freastal ar an dara hábhar ach ní bheifear ábalta é sin a dhéanamh i ngach cás.

Díreofar freisin ar na gnéithe is lárnaí agus is úsáidí de ghramadach na Gaeilge, e.g. aimsirí an bhriathair, réamhfhocail shimplí, forainmneacha réamhfhoclacha, inscne ainmfhocal/na tuisil, daoine agus rudaí a chomhaireamh, dátaí agus orduimhreacha, agus an modh ordaitheach. Úsáidfear cluichí agus comórtais chun an fhoghlaim a dhéanamh níos spreagúla agus níos éifeachtaí. Sna seisiúin ina mbeidh an bhéim ar theicneolaíocht an eolais foghlaimeoidh na múinteoirí conas an leas is fearr a bhaint as acmhainní ar líne (e.g. foclóirí ar líne, bunachair sonraí agus irisí ar líne) agus faoi na bogearraí éagsúla a chabhróidh leo agus iad ag múineadh nó ag ullmhú ceachtanna trí Ghaeilge.

http://www.gaelchultur.com/ga/newsletters/NewsletterArticle.aspx?id=441

Folúntais le Gaelscoileanna Teo.

Lúnasa 15, 2014

Fáiltíonn Gaelscoileanna Teo. roimh iarratais don 2 phost seo a leanas:

Speisialtóir Luathbhlianta, Tuaisceart Éireann: 2 phost

(Scála EO1, Oifigeach Feidhmiúcháin: £25,871 – £27,271).

Beidh na poist lonnaithe i mBéal Feirste i dtús ama, ach d’fhéadfaí na poist a athlonnú amach anseo.

Tuilleadh eolais, sainchuntas poist, móide foirm iarratais le fáil ar iarratas trí ríomhphost a chur chuig blathnaid@gaelscoileanna.ie

Eolas faoi obair na heagraíochta ar fáil ag www.gaelscoileanna.ie

Spriocdháta le haghaidh iarratas comhlánaithe:

5.00i.n. Déardaoin, 4 Meán Fómhair 2014.

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.

Folúntais le Gaelscoileanna Teo.

Iúil 30, 2014

Fáiltíonn Gaelscoileanna Teo. roimh iarratais don 5 phost seo a leanas:

Speisialtóir Luathbhlianta, Tuaisceart Éireann: 2 phost
(Scála EO1, Oifigeach Feidhmiúcháin: £25,871 – £27,271)

Oifigeach Sinsearach Polasaí agus Forbartha
(Ardoifigeach Feidhmiúcháin: €46,081- €58,294)

Oifigeach Eolais agus Airgeadais
(Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 – €43,178)

Oifigeach Forbartha: Bunú agus Buanú Naíonraí agus Scoileanna lán-Ghaeilge
(Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 – €43,178)

Beidh an dá phost mar Speisialtóirí Luathbhlianta lonnaithe i mBéal Feirste i dtús ama, ach d’fhéadfaí na poist a athlonnú amach anseo.

Tá an 3 phost eile lonnaithe i gceannáras na heagraíochta i Marino, Baile Átha Cliath 9.

Tuilleadh eolais, sainchuntas poist, móide foirm iarratais le fáil ar iarratas trí ríomhphost a chur chuig blathnaid@gaelscoileanna.ie.

Eolas faoi obair na heagraíochta ar fáil ag www.gaelscoileanna.ie.

Spriocdháta le haghaidh iarratas comhlánaithe:
5.00i.n. Aoine, 8 Lúnasa 2014.

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.

Folúntais le Gaelscoileanna Teo.

Iúil 23, 2014

Fáiltíonn Gaelscoileanna Teo. roimh iarratais don 5 phost seo a leanas:

Speisialtóir Luathbhlianta, Tuaisceart Éireann: 2 phost
(Scála EO1, Oifigeach Feidhmiúcháin: £25,871 – £27,271)

Oifigeach Sinsearach Polasaí agus Forbartha
(Ardoifigeach Feidhmiúcháin: €46,081- €58,294)

Oifigeach Eolais agus Airgeadais
(Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 – €43,178)

Oifigeach Forbartha: Bunú agus Buanú Naíonraí agus Scoileanna lán-Ghaeilge
(Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 – €43,178)

Beidh an dá phost mar Speisialtóirí Luathbhlianta lonnaithe i mBéal Feirste i dtús ama, ach d’fhéadfaí na poist a athlonnú amach anseo.

Tá an 3 phost eile lonnaithe i gceannáras na heagraíochta i Marino, Baile Átha Cliath 9.

Tuilleadh eolais, sainchuntas poist, móide foirm iarratais le fáil ar iarratas trí ríomhphost a chur chuig blathnaid@gaelscoileanna.ie.

Eolas faoi obair na heagraíochta ar fáil ag www.gaelscoileanna.ie.

Spriocdháta le haghaidh iarratas comhlánaithe:
5.00i.n. Aoine, 8 Lúnasa 2014.

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.

Folúntais le Gaelscoileanna Teo.

Iúil 16, 2014

Fáiltíonn Gaelscoileanna Teo. roimh iarratais don 5 phost seo a leanas:

Speisialtóir Luathbhlianta, Tuaisceart Éireann: 2 phost
(Scála EO1, Oifigeach Feidhmiúcháin: £25,871 – £27,271)

Oifigeach Sinsearach Polasaí agus Forbartha
(Ardoifigeach Feidhmiúcháin: €46,081- €58,294)

Oifigeach Eolais agus Airgeadais
(Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 – €43,178)

Oifigeach Forbartha: Bunú agus Buanú Naíonraí agus Scoileanna lán-Ghaeilge
(Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 – €43,178)

Beidh an dá phost mar Speisialtóirí Luathbhlianta lonnaithe i mBéal Feirste i dtús ama, ach d’fhéadfaí na poist a athlonnú amach anseo.

Tá an 3 phost eile lonnaithe i gceannáras na heagraíochta i Marino, Baile Átha Cliath 9.

Tuilleadh eolais, sainchuntas poist, móide foirm iarratais le fáil ar iarratas trí ríomhphost a chur chuig blathnaid@gaelscoileanna.ie.

Eolas faoi obair na heagraíochta ar fáil ag www.gaelscoileanna.ie.

Spriocdháta le haghaidh iarratas comhlánaithe:
5.00i.n. Aoine, 8 Lúnasa 2014.

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.

Dianchúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí in Iarbhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge

Iúil 9, 2014

18-22 Lúnasa, Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

Díreofar sa chúrsa ar an saghas teanga a úsáideann múinteoirí ar bhonn laethúil, is é sin frásaí agus stór focal is féidir a úsáid nuair a bhítear ag plé le daltaí sa seomra ranga agus timpeall na scoile, le múinteoirí eile agus le tuismitheoirí.

Bainfear úsáid as an gcur chuige cumarsáideach sna ranganna. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa i gceist go leanúnach, rud a thabharfaidh a lán deiseanna do na rannpháirtithe cleachtadh a dhéanamh ar an méid a bheidh múinte dóibh.

Cuirfear seisiún speisialtóireachta ar fáil maidir le príomhábhar gach múinteora (seachas teangacha). Déanfar gach iarracht freastal ar an dara hábhar ach ní bheifear ábalta é sin a dhéanamh i ngach cás.

Díreofar ar na gnéithe is lárnaí agus is úsáidí de ghramadach na Gaeilge, e.g. aimsirí an bhriathair, réamhfhocail shimplí, forainmneacha réamhfhoclacha, inscne ainmfhocal/na tuisil, daoine agus rudaí a chomhaireamh, dátaí agus orduimhreacha, agus an modh ordaitheach. Úsáidfear cluichí agus comórtais chun an fhoghlaim a dhéanamh níos spreagúla agus níos éifeachtaí.

Beidh na nithe seo i gceist sna ranganna maidir le Teicneolaíocht an Eolais agus an Ghaeilge: – ríomhaire a chur in oiriúint don Ghaeilge – Microsoft Word a shocrú don Ghaeilge – an seiceálaí litrithe GaelSpell – áiseanna ar an nGréasán, e.g. foclóirí Gaeilge ar líne, bunachair shonraí, irisí ar líne – acmhainní d’fhoghlaimeoirí óga agus fásta

Bainfear úsáid as Gramadach gan Stró! agus Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level mar théacsleabhair le linn an chúrsa agus cruthófar cuntais ar an suíomh ríomhfhoghlama www.ranganna.com do na rannpháirtithe.

Sonraí ar www.gaelchultur.com.

Next Page »