Méid an Téacs

Ceisteanna na ndaltaí ag seimineár ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’

Deireadh Fómhair 26, 2010

Chuir daltaí meánscoile Dhún na nGall ceisteanna diana agus suimiúla ar an bpainéal aoichainteoirí ag seimineár Buntáiste Breise na Gaeilge in Óstán Mount Errigal i Leitir Ceanainn an tseachtain seo caite.

Ag an seimineár, labhair Loretta Ní Churraighín, feidhmeannach le hOireachtas na Gaeilge, Caoimhín Ó Casaide, múinteoir scoile, colúnaí don nuachtán Goitse agus anailísí páirtaimseartha le ‘GAA Beo’ agus ‘Seó Spórt’, Caitlín Uí Chlocháin atá ag obair mar Chomhordaitheoir Gaeilge le Comhairle Contae Dhún na nGall, Caoimhe Ní Chonchoille, iriseoir RTÉ/TG4, agus an léachtóir teanga, Micheál Ó Meachair.

Tar éis do na haoichainteoirí cur i láthair a dhéanamh faoin bhuntáiste breise a bhaineann leis an Ghaeilge a labhairt, bhí deis ag na daltaí ceisteanna a chur ar na haoichainteoirí. Chuir dalta ó Phobalscoil Ghaoth Dobhair ceist ar an bpainéal: an gceapann sibh go bhfuil an Ghaeilge ag éirí níos laige nó níos láidre? Dúirt Caitlín Uí Chlocháin, Ní cheapaim go bhfuil an Ghaeilge ag éirí níos láidre ná níos laige, ach tá obair le déanamh ar an Ghaeilge agus táimid ag brath oraibhse, an t-aos óg, chun í a láidriú. Chuir dalta ó Choláiste Chrannach ceist shuimiúil ar Chaoimhe Ní Chonchoille: cad é atá i ndán do dhaoine ar mhaith leo staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge sa Ghaeltacht ach nach féidir leo de bharr na gciorruithe atá á ndéanamh?

An freagra a bhí ag Caoimhe di ná, Tá sé deacair, cinnte. Caithfidh daoine tarraingt le chéile. Tá an deis ag daoine staidéar a dhéanamh fós i gcathair cosúil le Béal Feirste agus le Baile Átha Cliath, áit a bhfuil pobal Gaeilge láidir ann. Chuir dalta ceist eile ar Chaoimhe Ní Chonchoille: an bhfuil poist Ghaeilge i mbaol nó an bhfuil níos mó deiseanna ann? Dúirt Caoimhe, Má tá an Ghaeilge agat, tá scil bhreise agat. Tá comhlachtaí chun daoine le breis scileanna a fhostú faoi láthair. Chur dalta ceist ar an bpainéal: cén tionchar atá ag an bhád bhán ar thodhchaí na Gaeilge?

D’fhreagair Caitlín an cheist: Tá iníon liom féin ag dul go Ceanada go luath. Tabharfaidh sí léi an Ghaeilge. Tá Gaeilgeoirí ar fud an domhain a labhróidh Gaeilge lena chéile. Déanfaidh sé seo an Ghaeilge níos láidre. Bronnadh duaiseanna ar na daltaí a chuir na ceisteanna is fearr ar na bpainéal ag deireadh an tseimineáir.

Gaelscéal – Caroline Ní Chualáin
22 Deireadh Fómhair 2010