Méid an Téacs

Buaiteoirí Scléip 2012

Comhghairdeas le gach éinne a ghlac páirt i gcraobh ceannais Scléip 2012, bhí lá den scoth againn ar an 24 Márta in amharclann an Axis, Baile Munna. Ghlac 15 scoil páirt sa chraobh, agus bhí an-rath ar an imeacht. Bhí triúr i mbun moltóireacht ar an seó, Sinéad ní Uallacháin, Tomaí Ó Conghaile agus Jen ní Mhathúna, agus bhí  sé an-dian orthu cinneadh a dhéanamh maidir leis na buaiteoirí toisc feabhas na tallainne a bhí ar stáitse rompu. Mholadar na hiomaitheoirí uile as an dul chun cinn a bhí déanta acu ó na réamhbabhtaí, ba léir go ndearna gach éinne an t-uafás cleachtadh! Tar éis go leor plé, chuireadar na torthaí thíos in iúl don slua. Gabhaimid buíochas leo as an sár-obair ar fad, agus gabhaimid buíochas chomh maith leis na múinteoirí, tuismitheoirí agus an lucht tacaíochta a thug oiread spreagadh do na rannpháirtithe uile. Guímid gach rath ar na hiomaitheoirí; is cinnte go bhfuil tallann agaibh agus tá súil againn sibh a fheiceáil ar stáitse arís amach anseo, bíodh sin ag Scléip 2013 nó san o2!

Na buaiteoirí rannóige ná:

Ceol nua-aimseartha (grúpaí):
Cór Cois Life, Coláiste Cois Life, Baile Átha Cliath (sóisear)
Na Comrádaithe, Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh (sinsear)

Ceol nua-aimseartha (aonair):
Sinéad Toomey, Gaelcholáiste Luimnigh (sóisear)
Kym Gartry, Coláiste de hÍde (sinsear)

Rince cruthaitheach (aonair):
Saoirse ní Dhubhshláine, Coláiste de hÍde (sóisear)
Dearbhail Ní Mhurchú, Meánscoil Gharman (sinsear)

Rince cruthaitheach (grúpaí):
Áine Pollock agus Sinéad Ní Buachalla, Coláiste de hÍde (sóisear)
Na Jaffa Cakes, Gaelcholáiste Cheatharlach (sinsear)

Drámaíocht/mím (aonair agus grúpaí):
Cé sa diabhail í Alice? Gaelcholáiste Chill Dara (sóisear)
Naomh Smirnoff, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sinsear)

Ilchineálach (aonair agus grúpaí):
Clíona Ní Ghallchoir, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sóisear)
Grúpa Ceoil an Daingean, Pobalscoil Chorca Dhuibhne (sinsear)

Rogha na Moltóirí:
Scléipeoirí, Coláiste Chilliain

Grand Prix 2012:
Sinéad Toomey, Gaelcholáiste Luimnigh

Tá grianghraif ón lá le feiceáil sa ghailearaí. Má tá grianghraif nó físeáin agat féin den ócáid, ba mhór linn dá sheolfá chugainn ar ríomhphost iad: cspainneach@gaelscoileanna.ie.

Réamhbabhtaí Scléip 2012

Bhí spraoi agus Scléip den scoth againn ag babhtaí Ulaidh, Laighin, Mumhain agus Connacht agus tá ardmholadh ag dul do na rannpháirtithe uile, bhí an caighdeán an-ard i mbliana agus ba dheacair na cinntí a bhí le déanamh ag na moltóirí. Seo thíos liosta na mbuaiteoirí, tá áit faighte acu sa chraobh ceannais ar an 24 Márta san Axis, Baile Átha Cliath:

Connacht

Ceol nua-aimseartha (aonair):

 • Meabh Nic an Chrosáin, Coláiste an Eachréidh (sóisear)

Ceol nua-aimseartha (grúpaí):

 • Teannas, Coláiste an Eachréidh (sóisear)
 • Armóin, Coláiste an Eachréidh (sinsear)

Rogha na Moltóirí:

 • Jade Tierney, Coláiste an Eachréidh (sóisear)

Uladh

Ceol nua-aimseartha (aonair):

 • Megan Nic Ruairí, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sóisear)
 • Emma Ní Fhuaruisce, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sinsear)

Ceol nua-aimseartha (grúpaí):

 • Loinnir, Coláiste Chineál Eoghain (sóisear)
 • Eva, Megan & Emma, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sinsear)

Rince cruthaitheach (aonair):

 • Christina Ní Luachra, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sóisear)
 • Aoibhinn Ní Mhuimhne, Coláiste Chineál Eoghain (sinsear)

Rince cruthaitheach (grúpaí):

 • Cinnúint, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sóisear)
 • Anna & Orla, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sinsear)

Drámaíocht/mím (aonair agus grúpaí):

 • Ciarán & Eva, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sóisear)
 • Jack & Shane le “Naomh Smirnoff”, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sinsear)

Ilchineálach (aonair agus grúpaí):

 • Clíona Ní Ghallchoir, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sóisear)
 • Rosie Nic Gairbhigh, Pobalscoil Ghaoth Dobhair (sinsear)

Rogha na Moltóirí:

 • James Mac Lochlainn, Coláiste Chineál Eoghain (sinsear)

Laighean

Ceol nua-aimseartha (aonair):

 • Lauren Ní Dhubhlaíoch, Coláiste Cois Life (sóisear)
 • Kym Gartry, Coláiste de hÍde (sinsear)

Ceol nua-aimseartha (grúpaí):

 • Cór Cois Life, Coláiste Cois Life (sóisear)
 • Scléipeoirí, Coláiste Chilliain (sinsear)

Rince cruthaitheach (aonair):

 • Saoirse Ní Dhubhshláine, Coláiste de hÍde (sóisear)
 • Dearbhla, Meánscoil Gharman (sinsear)

Rince cruthaitheach (grúpaí):

 • Sinéad & Áine, Coláiste de hÍde (sóisear)
 • Na Jaffa Cakes, Gaelcholáiste Cheatharlach (sinsear)

Drámaíocht/mím (aonair agus grúpaí):

 • Cé sa diabhail í Alice? Gaelcholáiste Chill Dara (sóisear)
 • Pandora, Gaelcholáiste Reachrann (sinsear)

Rogha na Moltóirí:

 • Chewie agus an Bhuíon, Meánscoil Gharman(sinsear)

Mumhan

Ceol nua-aimseartha (aonair):

 • Sinéad Toomey, Gaelcholáiste Luimnigh (sóisear)
 • Maitias Barker, Pobalscoil Chorca Dhuibhne (sinsear)

Ceol nua-aimseartha (grúpaí):

 • Na JJs, Gaelcholáiste Luimnigh (sóisear)
 • Na Comrádaithe, Gaelcholáiste Mhuire A.G (sinsear)

Rince cruthaitheach (aonair):

 • Shauna Ní Thuama, Gaelcholáiste Mhuire A.G (sóisear)
 • Áine Ni Loingsigh, Coláiste an Phiarsaigh (sinsear)

Rince cruthaitheach (grúpaí):

 • Húla Húpz! Gaelcholáiste Luimnigh (sóisear)
 • Triail a hAon! Gaelcholáiste Luimnigh (sinsear)

Drámaíocht/mím (aonair agus grúpaí):

 • Anna & Nicole, Pobalscoil Chorca Dhuibhne (sóisear)
 • Aisteoirí na Ríochta, Gaelcholáiste Chiarraí (sinsear)

Ilchineálach (aonair agus grúpaí):

 • Dílseacht Gheal, Gaelcholáiste Chiarraí (sóisear)
 • Léiriú Gaelach den amhrán Addicted to Progress ó na Coronas, Pobalscoil Chorca Dhuibhne (sinsear)

Rogha na Moltóirí:

 • Na Rithimí! Gaelcholáiste Luimnigh (sinsear)

Comhghairdeas le gach éinne a ghlac páirt, tá súil againn gur bhain sibh ard-taitneamh as an lá agus go bhfeicfimid san Axis arís sibh ar an 24 Márta don chraobh ceannais.

Roinnt griangraif ó na réamhbhabhtaí le feiceáil anseo