Méid an Téacs

Staitisticí

Gach bliain, bailíonn Gaelscoileanna Teo. staitisticí ó na scoileanna lán-Ghaeilge. Cabhraíonn na staitisticí seo linn pleanáil straitéiseach a dhéanamh ar fhorbairt agus riachtanais na hearnála. Leis na staitisticí seo, is féidir linn tacaíocht éifeachtach a chur ar fáil do na scoileanna lán-Ghaeilge. Tá liosta de roinnt den taighde eile atá ar fáil maidir leis an ngaelscolaíocht anseo.

Foilseofar staitisticí ginearálta do thaighdeoirí agus don phobal, ach faoi pholasaí Gaelscoileanna Teo. ní chuirfear eolas faoi aon scoil ar leith ar fáil go poiblí.

Líon na bhforas tumoideachais don bhliain acadúil 2015/16:

Ag feitheamh ar staitisticí na naíonraí faoi láthair.

Bunscoileanna sna 26 Contae, lasmuigh den Ghaeltacht: 143
Bunscoileanna Gaeltachta: 124
Bunscoileanna sna 6 Contae: 35
Bunscoileanna san iomlán: 302

Iarbhunscoileanna agus Aonaid sna 26 Contae, lasmuigh den Ghaeltacht: 42
Iarbhunscoileanna agus Aonaid sa Ghaeltacht: 22
Iarbhunscoileanna agus Aonaid sna 6 Contae: 7
Iarbhunscoileanna agus Aonaid san iomlán: 71