Méid an Téacs

Staitisticí

Gach bliain, bailíonn Gaeloideachas. staitisticí ó na scoileanna lán-Ghaeilge. Cabhraíonn na staitisticí seo linn pleanáil straitéiseach a dhéanamh ar fhorbairt agus riachtanais na hearnála. Leis na staitisticí seo, is féidir linn tacaíocht éifeachtach a chur ar fáil do na scoileanna lán-Ghaeilge. Tá liosta de roinnt den taighde eile atá ar fáil maidir leis an ngaelscolaíocht anseo.

Foilseofar staitisticí ginearálta do thaighdeoirí agus don phobal, ach faoi pholasaí Gaeloideachas ní chuirfear eolas faoi aon scoil ar leith ar fáil go poiblí.

Líon na bhforas tumoideachais, Meán Fómhair 2017:

 

Naíonraí sna 26 Contae, lasmuigh den Ghaeltacht: 202

Naíonraí Gaeltachta: Eolas ar fáil ó Comhar Naíonraí na Gaeltachta

Naíonraí sna 6 Contae: Eolas ar fáil ó Comhairle na Gaelscolaíochta

Bunscoileanna sna 26 Contae, lasmuigh den Ghaeltacht: 145

Bunscoileanna Gaeltachta: 125

Bunscoileanna sna 6 Contae: 35

Bunscoileanna san iomlán: 305 (270 sna 26 Contae)

Iarbhunscoileanna agus Aonaid sna 26 Chontae, lasmuigh den Ghaeltacht: 44

Iarbhunscoileanna agus Aonaid sa Ghaeltacht: 22

Iarbhunscoileanna agus Aonaid sna 6 Chontae: 6

Iarbhunscoileanna agus Aonaid san iomlán: 72 (66 sna 26 Contae)