Méid an Téacs

Staitisticí

Gach bliain, bailíonn Gaelscoileanna Teo. staitisticí ó na scoileanna lán-Ghaeilge. Cabhraíonn na staitisticí seo linn pleanáil straitéiseach a dhéanamh ar fhorbairt agus riachtanais na hearnála. Leis na staitisticí seo, is féidir linn tacaíocht éifeachtach a chur ar fáil do na scoileanna lán-Ghaeilge. Tá liosta de roinnt den taighde eile atá ar fáil maidir leis an ngaelscolaíocht anseo.

Foilseofar staitisticí ginearálta do thaighdeoirí agus don phobal, ach faoi pholasaí Gaelscoileanna Teo. ní chuirfear eolas faoi aon scoil ar leith ar fáil go poiblí.

Íoslódáil staitisticí 2015/2016 anseo: Oideachas Trí Mheán na Gaeilge 2016

Éileamh ar scoileanna lán-Ghaeilge: Éileamh ar scoileanna lán-Ghaeilge

Scoileanna lán-Ghaeilge DEIS: Scoileanna DEIS

Líon na bhforas tumoideachais don bhliain acadúil 2016/17:

Ag feitheamh ar staitisticí na naíonraí faoi láthair.

Bunscoileanna sna 26 Chontae, lasmuigh den Ghaeltacht: 145
Bunscoileanna Gaeltachta: 125
Bunscoileanna sna 6 Chontae: 35
Bunscoileanna san iomlán: 305

Iarbhunscoileanna agus Aonaid sna 26 Chontae, lasmuigh den Ghaeltacht: 44
Iarbhunscoileanna agus Aonaid sa Ghaeltacht: 22
Iarbhunscoileanna agus Aonaid sna 6 Chontae: 6
Iarbhunscoileanna agus Aonaid san iomlán: 72