Méid an Téacs

Staitisticí

Gach bliain, bailíonn GAELSCOILEANNA TEO. staitisticí ó na scoileanna lán-Ghaeilge. Cabhraíonn na staitisticí seo linn pleanáil straitéiseach a dhéanamh ar fhorbairt agus riachtanais na hearnála. Leis na staitisticí seo, is féidir linn tacaíocht éifeachtach a chur ar fáil do na scoileanna lán-Ghaeilge. Tá liosta de roinnt den taighde eile atá ar fáil maidir leis an ngaelscolaíocht anseo.

Foilseofar staitisticí ginearálta do thaighdeoirí agus don phobal, ach faoi pholasaí GAELSCOILEANNA TEO, ní chuirfear eolas faoi aon scoil ar leith ar fáil go poiblí.

Foirm Staitisticí: Bunscoileanna / Iar-bhunscoileanna / Aonaid / Sruth

Cé mhéad scoileanna lán-Ghaeilge atá ann?

Is é an gaeloideachas ceann de na réimsí oideachais is mó fás agus forbairt in Éirinn le 30 bliain anuas agus tá GAELSCOILEANNA TEO. chun tosaigh san fhás agus san fhorbairt sin. Tá 45,373 daltaí ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge. Tá an eagraíocht á maoiniú ag Foras na Gaeilge.

Seo thíos an méid scoileanna lán-Ghaeilge sa tír atá taobh amuigh den Ghaeltacht:

Bunscoileanna: 144 sna 26 Co. + 36 sna 6 Co. = 180 sna 32 Condae. (Meán Fómhair 2013)

4.5% de na bunscoileanna sna 26 contae lasmuigh den Ghaeltacht gur gaelscoil iad.
6.4% de dhaltaí bunscoile sna 26 contae lasmuigh den Ghaeltacht atá i ngaelscoileanna.

Líon daltaí bunscoile 26 contae lasmuigh den Ghaeltacht: 32,538.
Líon daltaí bunscoile 32 contae lasmuigh den Ghaeltacht: 35,710.

Iar-Bhunscoileanna: 36 sna 26 Co. + 5 sna 6 Co. = 41 sna 32 Condae. (Meán Fómhair 2013)

4.8% d’iar-bhunscoileanna sna 26 contae lasmuigh den Ghaeltacht gur gaelcholáistí iad nó a bhfuil aonad lán-Ghaeilge iontu.
2.4% de dhaltaí iar-bhunscoile sna 26 contae lasmuigh den Ghaeltacht atá ag foghlaim trí Ghaeilge.

Líon daltaí iar-bhunscoile 26 contae lasmuigh den Ghaeltacht: 8,890.
Líon daltaí iar-bhunscoile 32 contae lasmuigh den Ghaeltacht: 9,663.

Staitisticí bailí don scoilbhliain 2012-2013.

Staitisticí 2012-2013

Graif: Fás ar an nGaelscolaíocht ó 1972-2013

Graif: Fás ar Líon na nDaltaí ag Freastal ar Scoileanna Lán-Ghaeilge Meán Fómhair 1990-2012

Graif: Ráta aistrithe ó bhunscolaíocht lán-Ghaeilge go iar-bhunscolaíocht lán-Ghaeilge 2012-2013

Graif: Líon Daltaí Scoileanna Lán-Ghaeilge sa Ghalltacht, Gaeltacht & 6 Co. 2011-2012

Léarscáil 2009

Is léir ó na staitisticí thuas go bhfuil earnáil na gaelscolaíochta faoi bhláth. Tá scoileanna lán-Ghaeilge nua á mbunú ag tuismitheoirí ag an dá leibhéal go seasta agus go leanúnach, rud a chuireann go mór le líon na ndaltaí gach bliain a chláraíonn leis na scoileanna lán-Ghaeilge. Deimhníonn an fás agus an fhorbairt seo mian thuismitheoirí na tíre seo d’oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí.

Más mian leat eolas a fháil faoin bpróiseas a bhaineann le scoil a bhunú nó faoi na ceantair a bhfuil scoil lán-Ghaeilge beartaithe ann, déan teagmháil le hOifigeach Forbartha na heagraíochta ag clare@gaelscoileanna.ie nó trí ghlaoch ar 01 853 5193.