Méid an Téacs

Staitisticí

Gach bliain, bailíonn Gaelscoileanna Teo. staitisticí ó na scoileanna lán-Ghaeilge. Cabhraíonn na staitisticí seo linn pleanáil straitéiseach a dhéanamh ar fhorbairt agus riachtanais na hearnála. Leis na staitisticí seo, is féidir linn tacaíocht éifeachtach a chur ar fáil do na scoileanna lán-Ghaeilge. Tá liosta de roinnt den taighde eile atá ar fáil maidir leis an ngaelscolaíocht anseo.

Foilseofar staitisticí ginearálta do thaighdeoirí agus don phobal, ach faoi pholasaí Gaelscoileanna Teo. ní chuirfear eolas faoi aon scoil ar leith ar fáil go poiblí.

Líon na bhforas tumoideachais don bhliain acadúil 2014/15:

Naíonraí sna 26 Contae, lasmuigh den Ghaeltacht: 187

Tá eolas maidir le naíonraí sa Ghaeltacht ar fáil ó Comhar Naíonraí na Gaeltachta.

Tá eolas maidir le naíscoileanna sna 6 Contae ar fáil ó Comhairle na Gaelscolaíochta agus Altram.

Bunscoileanna sna 26 Contae, lasmuigh den Ghaeltacht: 144
Bunscoileanna Gaeltachta: 126
Bunscoileanna sna 6 Contae: 35
Bunscoileanna san iomlán: 305

Iarbhunscoileanna agus Aonaid sna 26 Contae, lasmuigh den Ghaeltacht: 43
Iarbhunscoileanna agus Aonaid sa Ghaeltacht: 22
Iarbhunscoileanna agus Aonaid sna 6 Contae: 6
Iarbhunscoileanna agus Aonaid san iomlán: 71