Text size

Promotional materials

Gaelscoileanna Teo. provides free promotional materials to naíonraí and Irish-medium and Gaeltacht schools. To order, simply fill out the form below. There is no charge for this service. We’ll confirm your order with you and send it to you by post. You’re welcome to contact us with queries on 01 8535195 or oifig@gaelscoileanna.ie.

For parents and guardians, there are PDF versions of the brochures below:

Ordaigh ábhar bolscaireachta:

Ní gá ach líon na mbileog atá uait a chuir sna boscaí thíos. Fág bán é sa chás nach bhfuil ábhar ar leith uait.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra, bunscoile agus iarbhunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra, bunscoile agus iarbhunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí bunscoile agus iarbhunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile.