Méid an Téacs

Gaelscoil Bhaile Brigín

Fearann an Chaisleáin, Baile Brigín, Co. Átha Cliath 01-8416036
oifig@gsbhailebrigin.ie Clodagh Ní Mhaoilchiaráin
http://www.gsbhailebrigin.ie 2006
Léarscáil agus Sonraí
Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge Idirchreidmheach

Léarscáil agus Sonraí