Méid an Téacs

Gaelscoil Bhrian Bóroimhe

Coill na nÚll, Sord, Co. Átha Cliath 01-8902799
oifig@gsbb.ie Séamus Seaghach
http://www.gsbb.ie 1999
Léarscáil agus Sonraí
Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge Idirchreidmheach

Léarscáil agus Sonraí