Méid an Téacs

Gaelscoil Uí Fhiaich

Bóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co Chill Dara 01-6290667
uifhiaich.ias@eircom.net Neil Ó Tarráin
http://www.gaelscoiluifhiaich.ie 1996
Léarscáil agus Sonraí
An tEaspag Caitliceach Caitliceach

Léarscáil agus Sonraí