Méid an Téacs

Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh

Bóthar Chill Droichid, Léim an Bhradáin, Co Chill Dara 01-6242061
oifigsud@gmail.com Ciarán Ó Raghallaigh
http://www.scoiluidhalaigh.ie 1979
Léarscáil agus Sonraí
An tEaspag Caitliceach Caitliceach

Léarscáil agus Sonraí