Méid an Téacs

Gairmscoil na bPiarsach (G)

Ros Muc, Co. na Gaillimhe 091-574100
piarsach@gretb.ie Peadar ó Loideáin
http://www.gairmscoilnabpiarsach.com/ 1935
Léarscáil agus Sonraí
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin Idirchreidmheach

Léarscáil agus Sonraí