Méid an Téacs

Scoileanna Nua atá Beartaithe do 2009 ar Aghaidh

Eanáir 1, 2009

2009

Bunleibhéal

1. Gaelscoil Ros Mhic Thriún, Ros Mhic Thriún, Co. Loch Garman. Déan teagmháil le Liz Burdon – liz.burdon@yahoo.co.uk or 0860843653.

2. Gaelscoil Oiriall, Lár-Lú, Co. an Lú. Déan teagmháil le Deirdre Bonar – eolas@gaelscoiloiriall.com or 0876302269. http://www.gaelscoiloiriall.com/

3. Gaelscoil Lusca, Co. Dublin. Déan teagmháil le Susan Kavanagh – gaelscoillusca@gmail.com nó 0872960080. 

4. Gaelscoil Oisín, Croimghlinn / Baile Bhailcín, Baile Átha Cliath 12. Déan teagmháil le Elizabeth Bolger – d12gaelscoil@gmail.com nó 0868304046.

5. Gaelscoil an Chuilinn, Baile an Tirialaigh / Baile an Alabhóidigh. Déan teagmháil le hAlison Carruth – 0863236187 nó Emma Lester 0876841818.

6. Gaelscoil na Feoire, Co. Chill Cainnigh. Déan teagmháil le Gráinne Ní Ailín – 0863628745 nó gsnafeoire@gmail.com.

7. Gaelscoil Chilín Chéir, Oirthear an Chabháin. Déan teagmháil le Breffní Clarke – 0868159078 nó gscoil.cc@gmail.com . www.gaelscoilcc.com 

8. Gaelscoil an Chrainn Darach, Ráth Iomgháin/Mainistir Eimhín, Co. Chill Dara. Déan teagmháil le Julie Harper – 0863160989 nó gaelscoilanchrainndarach@gmail.com.

9. Gaelscoil Phasáiste Thiar, Co. Chorcaí. Déan teagmháil le hAdrian Breathnach – 0860817873.

10. Gaelscoil Cheatharlach, Co. Ceatharlach. Déan teagmháil le Emma Whitmore – 0851340047.

Má tá spéis agat cabhrú linn aon cheann de na gaelscoileanna thuasluaite a bhunú nó má tá spéis agat gaelscoil a bhunú i do cheantar féin, déan teagmháil leis an Oifigeach Forbartha,

Seán Ó hAdhmaill ag sean@gaelscoileanna.ie nó 0876895612.

 

Dara-leibhéal

Gaelcholáiste Dheisceart Bhaile Átha Cliath, Deisceart Bhaile Átha Cliath, Co. Bhaile Átha Cliath. Déan teagmháil le Luaghaidh Ó Braonáin – eolas@gaelcholaiste.comhttp://www.gaelcholaiste.com/blog/

Gaelcoláiste Charraig Uí Leighin, Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí. Déan teagmháil le Adrian Breathnach – gaelcholaistecarrigaline@live.ie nó 0860817873. http://www.gaelcholaistecarrigaline.net/

Gaelcholáiste an Mhuileann gCearr, An Mhuileann gCearr, Co. na hIarmhí. Déan teagmháil le Seán Ó hAdhmaill – sean@gaelscoileanna.ie nó 0876895612.

Gaelcholáiste Shligigh, Sligeach, Co. Shligigh.  Déan teagmháil le Seán Ó hAdhmaill – sean@gaelscoileanna.ie nó 0876895612.

Gaelcholáiste nua (ainm le roghnú), Portlaoise, Co. Laois.  Déan teagmháil le Seán Ó hAdhmaill – sean@gaelscoileanna.ie nó 0876895612.

Coistí Bunaithe fós le bunú sna ceantracha thíos: 

Gaelcholáiste nua (ainm le deimhniú), Droichead Átha, Co. an Lú. 

Gaelcholáiste Fhine Gall (ainm sealadach, Tuaisceart Chontae Átha Cliath.

Gaelcholáiste an Tulach Mhór, An Tullach Mór, Co. Uíbh Fhailí. 

Gaelcholáiste Dheisceart na Mí, Co. na Mí.

 

Má tá spéis agat cabhrú linn aon cheann de na gaelscoileanna thuasluaite a bhunú nó má tá spéis agat gaelscoil a bhunú i do cheantar féin, déan teagmháil leis an Oifigeach Forbartha,

Seán Ó hAdhmaill ag sean@gaelscoileanna.ie nó 0876895612.