Text size

Newsletter: Great Advertising Opportunity

July 17, 2008

The organisation is currently developing an electronic newsletter for the first time. The first issue will be out in September as part of a pilot scheme and it will be issued every quarter subsequently. The newsletter will be distributed to every Gaelscoil and Gaelcholáiste in the 32 counties(of which there are 232 schools altogether), to teachers on our database, educational bodies throughout Ireland, educators, politicians, Irish Language businesses and organisations throughout Ireland, and it will also be available on-line. The newsletter will be a useful and attractive resource to circulate widely news from our organisation, stories from schools, major news from the educational sector, information/reviews of events, and information about the Irish Language medium sector in general.

Great advertising opportunities exist in the newsletter at very reasonable rates. If you are interested in taking out an advertisement please contact Seán at sean@gaelscoileanna.ie for further information and rates. Seize the opportunity!

Cúrsa Bainistíochta Inmheánach Scoile

July 7, 2008

Eagraithe ag: GAELSCOILEANNA TEO. i gcomhpháirtíocht le hIonad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar.

Dátaí: 18ú – 22ú Lúnasa 2008

Am: 09.30 – 14.00

Ionad: Óstán Plaza, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

Costas: €50 (seic iniata le hIonad Oideachais, Baile Átha Cliath Thiar

OIriúnach do: Príomhoidí nua, Leas-phríomhoidí agus múinteoirí le dualgais bhainistíochta orthu

Cainteoirí: Anita Nic Amhlaoibh, Máirín Ní Chéilleachair, Sinéad Ní Nualáin, Mícheál Ó Broin, Dónal Ó Conaill, agus Foireann GAELSCOILEANNA TEO.

Faoi chaibidil:

 • Ceisteanna T1 agus an Tumoideachas
 • Míniú ar an sainmheon lán-ghaelach agus conas “pobal lán-ghaelach” a bhunú i measc an scoilphobail
 • Poiblíocht agus ocáidí scoile a eagrú
 • Ról an Bhoird Bainistíochta agus ról an phátrúin mínithe don mhúinteoir
 • Conas Féilire riaracháin na bliana a chur le chéile. Spriocdhátaí tábhachta a aimsiú
 • Cóiríocht Scoile: cóiríocht bhuan. Léiriú ar chonas suíomh a aimsiú agus iarratas a dhéanamh ar scoil bhuan
 • An córas pleanála agus tógála a mhíniú
 • Ag cothú gaoil dearfacha sa scoil; scileanna bainistíochta coimhlinte éagsúla a chur in oiriúint do shuíomhanna agus d’ocáidí chuí
 • Conas aire a thabhairt duit féin, strus agus brú oibre a sheachaint
 • Ag plé le tuismitheoirí, conas córas cumarsáide éifeachteach a fhorbairt sa scoil
 • Gaelscoileanna mar eagras, conas gur féidir leis tacú le scoileanna
 • Earcaíocht: conas tabhairt faoin bpróiseas ó thús go deireadh

 

Áirithintí chuig:

Clare Walsh
Leas-Ardfheidhmeannach Gníomhach
GAELSCOILEANNA TEO.
Teach Regus, Bóthar Fhearchair
BÁC 2
Teil.  00353 1 4773158
clare@gaelscoileanna.ie
www.gaelscoileanna.ie

Kilkenny to Host Gaelscoileanna Teo.’s Annual Education Conference and Annual General Meeting 2009

July 1, 2008

In light of the increasing demand for Irish-medium education in Kilkenny in recent years, GAELSCOILEANNA TEO. is delighted to announce that Kilkenny has been chosen to host the organisation’s Annual Education Conference and Annual General Meeting for 2009. The above conferences will take place in the Ormonde Hotel, Kilkenny on 20th and 21st November 2009.

Plans are going ahead for a second Irish-medium primary school in Kilkenny city and the newly appointed founding committee for this school has welcomed the news. Secretary Eimear Ní Laoí remarked: ‘we’re working towards a September 2009 opening and we warmly welcome GAELSCOILEANNA TEO.’s decision to bring the conference to Kilkenny in 2009. We understand that this is a significant event for Kilkenny city which will bring parents, teachers and principals from gaelscoileanna all over the country together’.

Members of the Founding Committee met with members of GAELSCOILEANNA TEO.’s Standing Committee in the Ormonde Hotel, Kilkenny on the 28th June to discuss the practical aspects of setting up a school.

GAELSCOILEANNA TEO. is the national co-ordinating body for schools teaching through the medium of Irish. It helps parents and local groups to set up new schools and supports the established all-Irish schools. There are 169 primary schools and 43 secondary schools currently providing education through the medium of Irish.

ENDS.

Further information: Clare Walsh clare@gaelscoileanna.ie, +35314773158 / +353 86-373 1908.