Text size

Development Officer Needed

March 21, 2007

Tá folúntas ag GAELSCOILEANNA TEO.

 

d’OIFIGEACH FORBARTHA

(ar chonradh 3 bliana)

 

Duine fuinniúil agus cumasach le sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa atá de dhíth chun réimse oibre na heagraíochta i mbunú agus i mbuanú scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iarbhunleibhéal a phleanáil agus a chur i gcrích ar ardchaighdeán. Ceadúnas tiomána iomlán ceadúnas iomlán agus teacht ar charr.

Scála Tuarastail: €29,152 – €46,253 (ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí).

 

Is í GAELSCOILEANNA TEO. eagraíocht chomhordaithe na ngaelscoileanna bunleibhéil agus dara leibhéal. Is é an gaeloideachas an réimse oideachais is mó fáis agus forbartha in Éirinn le 30 bliain anuas agus tá GAELSCOILEANNA TEO. chun tosaigh san fhás agus san fhorbairt sin.

Foirm iarratais, sainchuntas agus critéir uilig an phoist le fáil ó

www.gaelscoileanna.ieblathnaid@gaelscoileanna.ie nó trí ghlaoch ar 0868050335.

Spriocdháta le haghaidh iarratais comhlánaithe: 5.00i.n. Dé hAoine, 13 Aibreán 2007

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta seo.

Foirm Iarratais

Sainchuntas Poist

Centre For Irish-Language Education In Baile Bhúirne

March 13, 2007

A centre to support and develop Irish located in Baile Bhúirne

 

GAELSCOILEANNA TEO. welcomes the announcement made by the Minister for Education and Science, Mary Hanafin,TD and the Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cuív, TD, that the support initiative for Irish in Baile Bhúirne in Múscraí, West Cork will be commenced and implemented.

 

According to Mícheál Ó Broin, President of GAELSCOILEANNA TEO., this announcement is a step forward for the teaching of Irish and teaching through Irish. "It is very important for the Irish-medium sector to have such a service and resource available. It is significant that all the interested parties have a recognised role to play in this project. We hope this initiative will tackle the challenges ahead, especially in relation to teacher training and the provision of resources for Irish-medium education and for Irish as a subject".

 

GAELSCOILEANNA TEO. also welcomes that this national resource will be under the auspices An Chomhairle Um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) and welcomes the promised increase in its budget which will add greatly to the resources available for the teaching of and through Irish.

 

GAELSCOILEANNA TEO. is the co-ordinating body for schools teaching through the medium of Irish. It helps parents and local groups to set up new schools and supports the established all-Irish schools. There are 163 primary schools and 38 secondary schools currently providing education through the medium of Irish.

 

Further information:

Bláthnaid Ní Ghréacháin 086-8050335

Mícheál Ó Broin 087-9467700

Gaelcholáiste Bhun Chranncha Receives Recognition For September 2007

March 12, 2007

AN ILLUSTRATION OF THE DEMAND AND CONTINUOUS GROWTH OF THE IRISH-MEDIUM EDUCATION SECTOR.

 

GAELSCOILEANNA TEO. are pleased that Gaelcholáiste Bhun Chranncha, Donegal is to receive grant recognition after satisfying the criteria led down by the Minister for Education and Science. This recognition comes into effect in September of this year, when the new all–Irish, co-educational secondary school will open its doors for the first time.

 

Bláthnaid Ní Ghréacháin, the Director of GAELSCOILEANNA TEO. said that this decision comes as a result of the effective work of the founding committee, of the Donegal VEC and continuous support given by GAELSCOILEANNA TEO. She said, "Gaelcholáiste Bhun Cranncha, was a perfect example of the growth and development of the Irish-medium education sector and of the internationally accepted practice of immersion learning."

 

The new Gaelcholáiste is under the patronage of the Donegal VEC and it will serve the Inis Eoin area. Gaelcholáiste Bhun Cranncha is the fourth Irish-medium secondary school to receive recognition for the coming school year. A further 5 gaelscoileanna (primary level) are currently awaiting decisions on their applications for recognition from the Minister and the Department of Education and Science. The amount of new schools constantly being set up is a testament to the increased demand from the community and its knowledge of the benefits of bi-lingualism and immersion learning.

 

Mícheál Ó Broin, President of GAELSCOILEANNA TEO., welcomed the recent news of recognition for the new Gaelcholáiste in Buncrana. He said, "This new recognition is a positive sign for the future of the Irish-language in Inis Eoin. We are witnessing phenomenal growth in the Irish-medium education sector, which we hope will continue with the good will of the community, the hard work of the various patronages and founding committees and for our part, we in GAELSCOILEANNA TEO will offer as much support as we can to this growth and development. We also are grateful to the Department of Education and Science for their continued cooperation now and into the future in establishing and developing this school and every Irish-medium school."

 

GAELSCOILEANNA TEO. is the coordinating body for Irish-medium schools. It helps parents and local groups to found new Irish-medium schools and assists schools already in existence. There are 163 primary and 38 post-primary schools that offer Irish-medium education.

 

Further Information:

Nóra Ní Loingsigh 01-477 3158

Mícheál Ó Broin 087-9467700

Ends