Text size

(Gaeilge) Múinteoir Béarla á earcú ag Coláiste Cois Life

August 8, 2017

Sorry, this entry is only available in Irish.

(Gaeilge) Múinteoir Mata á earcú ag Gaelcholáiste Chéitinn

July 25, 2017

Sorry, this entry is only available in Irish.

(Gaeilge) Múinteoirí á earcú ag Gaelcholáiste Cheatharlach

July 18, 2017

Sorry, this entry is only available in Irish.

(Gaeilge) Múinteoirí á earcú ag Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

July 12, 2017

Sorry, this entry is only available in Irish.

(Gaeilge) Múinteoirí á earcú ag Meánscoil Gharman

July 12, 2017

Beidh réimse postanna lánaimseartha le líonadh i gColáiste Oiriall i Muineachán an bhliain seo chugainn. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i gColáiste Oiriall. San áireamh, beidh Múinteoir Bitheolaíocht & Corpoideachas, Múinteoir Tíreolaíocht & Gaeilge, Múinteoir Béarla & ábhar eile, Múinteori Ceimic & Eolaíocht, Múinteoir Eolaíocht & Bitheolaíocht, Múinteoir Gnó & ábhar eile, Múinteoir Eacnamaíocht Bhaile agus Múinteoir Ceol de dhíth. Tá na postanna fógraithe faoi láthair ar an suíomh idirlín Cavan Monaghan etb nó is féidir tuilleadh eolais a fháil ón Phríomhoide, Brendan Ó Dufaigh ag 086 3815672. Tá foirmeacha iaraatais ag teastáil, seachas CVs.