Méid an Téacs

Gaelscoil Phádraig – Turas Gaeltachta

Iúil 7, 2011

Ár dTuras Gaeltachta
Le Caoimhe Ní Chearúil, Rang a 5

Thosaíomar ag bailiú airgid mí roimh an dturas. Ar dtús rinneamar Siúlóid Urraithe,bhíomar ag súil go mór leis. Bhailíomar thart at dhá mhíle euro idir Rang a 5 agus 6. Ansin bhí Lá Gleasadh Suas againn. Bhí buaiteoir ó gach rang agus fuair said duais beag. Agus thoilleamar béagnach dhá chead ó sin.
Faoi dheireadh tháinig an Luain an 23ú agus bhí sceitimíní ufásach orainn! Bhí an turas sa bhus 6 uair an chloig ar fhad agus bhí tuirse orainn nuair shroiceamar tithe na Mná Tí. Stopamar ag trá Inse roimh a shroiceamar Feothanach. Bhí trí teach éagsúil, bhí teach na buachaillí in aice le teach leath de na cailíní agus bhí an teach eile suas an bother, leis na cailíní eile. Shocraíomar isteach sna tithe agus bhí sproai againn an oíche sin.
Dhúisíomar ag a 8 a chlog maidin Dé Máirt. An chéad áit a chuamar ná Gallerus, an séipéal is sine in Éirinn. Tar éis sin chuamar go dtí reilg a bhí an-shumiúil. Ansin ar aghaigh linn go dtí foirgneamh Ionad an Bhlascaoid. Thug na daoine ann puzail dúinn agus bhíomar ar fad ag rith timpeall ag lorg freagraí! B’shin an lá ba shuimiúla mar tar éis a chríochnaíomar an puzail chuamar isteach sa Daingean chun Fungie a fhéiceáil! Ceapaim go raibh sé seo ceann do na rudaí is fear mar tháinig sé suas in aice na báid! Bhí sé go hálainn, agus bhíomar scroiste tar éis na gníomhaíochtaí ar fad!
An céad lá eile bhíomar ag dul go dtí Scoil Dún Chaoin. Bhí 24 páiste ann, agus ceapaimid go bhfuil scoil beag againne! Thaispeáin siad an talann atá acu agus chuireamar a lán ceisteanna orthu. Tar éis sin chuamar ag siopadóireacht le haghaidh ár gclainne. Is tar éis sin shiúlamar go ‘Oceanworld’- an t-uisceadán. Bhí sé ana-mhaith agus bhaineamar an-taitneamh as! Rinne mé dearmaid ar an potadóireacht a rinnemar maidin dé Céadaoin ach fós bhaineamar an-taitneamh as! Arís bhíomar scroiste,ach bhí lá iontach againn.
Maidin Deardaoin chuamar go dtí scoil eile, Scoil Naomh Eirc. Bhí sé an-shuimiúl. Ansin thaisealaíomar isteach sa Daingean. Bhí a lán ar siúl againn,rinneíomar siúlóid ar dtús, ansin chuamar ag babhlál, agus ansin go dtí ionad dreapodóireachta.
Agus ansin tháinig an Aoine! Bhí brón orainn go raibheamar ag fagáil,agus go raibh 6 uair an chloig le taisteal sa bhus againn!!!  Ach bhí an spraoi againn ann agus béidh na cuimhní sin agam go deo!

Teacher training course reform

Iúil 7, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Dianchúrsa Gaeilge do mhúinteoirí iar-bhunscoile Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

Iúil 6, 2011

Ionad:

Trá Lí

Dátaí:

15 -19 Lúnasa 2011 (seachtain, Luan – Aoine)

Am:

9.30am – 3.30pm

Lónadóireacht:

Cuirfear tae, caife agus lón ar fáil

Aidhm an chúrsa:

Dianchúrsa Gaeilge le múinteoirí a ullmhú d’fheidhmiú trí Ghaeilge sa scoil lán-Ghaeilge

Ábhar an chúrsa:

Cruinneas agus saibhreas na teanga labhartha don seomra foirne, timpeall na scoile, le
tuismitheoirí, ag feitheoireacht etc.
Scríobh na Gaeilge maidir le litreacha/nótaí/fógraí.
Gaeilge ábharbhunaithe don teagasc – téarmaíocht, cur i láthair ceachtanna, nótaí teagaisc agus eile.

Gach eolas: www.cogg.ie

Irish language must be valued

Iúil 6, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Raic leanúnach faoi Ghaelscoil i gCorcaigh

Iúil 4, 2011

Tá sé ina raic i gCathair Chorcaí mar gheall ar phleananna foirgneamh nua a thógáil do Ghaelscoil an Ghoirt Álainn.

Tar éis blianta i gcóiríocht shealadach, tá an Ghaelscoil ag iarraidh baile buan seasta a fháil sa ‘Tank field’ in oirthuaisceart na cathrach. Ní beag, áfach, líon na ndaoine áitiúla, Gaeilgeoirí ina measc, atá ag léiriú a míshástachta leis seo de bharr, dar leo, gurb í an pháirc seo an t-aon áit ghlas amháin sa chuid sin den chathair. Tá an pháirc zónáilte d’úsáid spóirt agus í suite ar an teorainn idir Montenotte na flúirse agus Baile na mBocht (Mayfield). De thoradh an eolais mhíchruinn a bhí i measc an phobail i dtaobh an scéil seo, d’eagraigh an Ghaelscoil lá oscailte ar an Luan seo caite chun daoine a chur ar an eolas faoi. Tugadh cuireadh do chomhairleoirí cathrach Chorcaí bheith ann. Níor tháinig ach ochtar acu.

Sheol an scoil bileog eolais le gairid chuig thart ar 800 teach sa cheantar chun a taobhsan den scéal a shoiléiriú. Ina theannta sin, ghlac thart ar 1500 duine, daltaí scoile ina measc, páirt i mórshiúl ar son na Gaelscoile i mí an Mhárta sa chathair. Ba mhór an cúnamh agus ardú meanman, dar leis an Uasal Ó Brolacháin, leibhéal na tacaíochta a léirigh an pobal an lá sin. I ndiaidh an mhórshiúil, bhuail muintir na scoile le ceathrar T.D. atá, dar leis, ar son bogadh lucht na scoile isteach sa ‘Tank field’. Ba iad sin Jonathan O Brien, SF, Dara Murphy, FG, Kathleen Lynch, Lucht Oibre agus Billy Kelleher, FF. Is iad an dá dhream atá in aghaidh an tsuímh nua seo don Ghaelscoil ná Cumainn Áitritheoirí Montenotte agus Murmount. Dar le Breandán Ó Guagáin ó Chumann Áitritheoirí Montenotte, dá dtógfaí an scoil nua sa ‘Tank field’, beidh cosc iomlán ar an bpobal aon úsáid a bhaint as an t-aon áit ghlas amháin sa cheantar mar atá á úsáid acu le glúine ó tógadh na tithe taobh leis an bpáirc siar sna 1930í.

Gaelscéal – Seosamh Ó Riain

« Previous Page