Méid an Téacs

Folúntais: Coláiste Ghobnatan

Iúil 31, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie:

Folúntas: Gaelcholáiste Dáibhís

Iúil 31, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Folúntais: Gaelscoil Eiscir Riada

Iúil 31, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie:

Folúntas: Naíonra Éadan Doire

Iúil 31, 2014

Tá Stiúrthóir Cúnta ag teastáil ó Naíonra a bheidh ag oscailt i nGaelscoil Éadan Doire, Co.Uíbh Fháilí, Mí Mheán Fómhair 2014

Riachtanais an phoist

  • Cumas maith Gaeilge
  • CDBO Leibhéal 5 (ar a laghad)
  • Teistiméireachtaí faoi charachtar
  • Bheith eolach ar rialacháin chúram leanaí agus FSS
  • In ann tosú ar an bpost Meán Fómhair 2014

Má tá breis eolais uait, nó más mian leat cur isteach ar an bpost, seol r-phost chuig nicole2006@eircom.net

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Folúntas: Gaelscoil Dhroichead na Banndan

Iúil 30, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Folúntais: Glór na nGael

Iúil 30, 2014

Sonraí ar www.glornangael.ie.

Folúntais: An tOireachtas

Iúil 30, 2014

Sonraí ar www.antoireachtas.ie:

Folúntas: Coláiste na Sceilge

Iúil 30, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Folúntas: An Mhodhscoil

Iúil 30, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Folúntais le Gaelscoileanna Teo.

Iúil 30, 2014

Fáiltíonn Gaelscoileanna Teo. roimh iarratais don 5 phost seo a leanas:

Speisialtóir Luathbhlianta, Tuaisceart Éireann: 2 phost
(Scála EO1, Oifigeach Feidhmiúcháin: £25,871 – £27,271)

Oifigeach Sinsearach Polasaí agus Forbartha
(Ardoifigeach Feidhmiúcháin: €46,081- €58,294)

Oifigeach Eolais agus Airgeadais
(Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 – €43,178)

Oifigeach Forbartha: Bunú agus Buanú Naíonraí agus Scoileanna lán-Ghaeilge
(Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 – €43,178)

Beidh an dá phost mar Speisialtóirí Luathbhlianta lonnaithe i mBéal Feirste i dtús ama, ach d’fhéadfaí na poist a athlonnú amach anseo.

Tá an 3 phost eile lonnaithe i gceannáras na heagraíochta i Marino, Baile Átha Cliath 9.

Tuilleadh eolais, sainchuntas poist, móide foirm iarratais le fáil ar iarratas trí ríomhphost a chur chuig blathnaid@gaelscoileanna.ie.

Eolas faoi obair na heagraíochta ar fáil ag www.gaelscoileanna.ie.

Spriocdháta le haghaidh iarratas comhlánaithe:
5.00i.n. Aoine, 8 Lúnasa 2014.

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.

Next Page »