Méid an Téacs

Léacht Poiblí NUIG: Why multilingualism matters.

Márta 18, 2016

7219-nuig-1916-commemorative-a3-eng-lr

Os cionn 50,000 páirteach i Rith 2016

Márta 18, 2016

Thar thréimhse aon lá déag, ghlac 50,000 duine páirt i ‘Rith 2016’, turas reatha ar son na Gaeilge a chlúdaigh na 32 contae ar fad.

Déantar ‘Rith’ a reáchtáil achan dara bliain agus ba í seo an chéad uair a ndeachaigh an fhéile tríd an tír ina iomláine. Os cionn 700 grúpa, scoil agus eagraíocht a bhí páirteach ann agus bhí sé ar cheann de mhórimeachtaí Sheachtain na Gaeilge.

Bhí Meon Eile i measc na cuideachta i gCarn Tóchair i nDoire Theas. Seo blaiseadh den chraic agus de na scéalta a bhí ag lucht reatha na Gaeilge agus iad ar camchuairt náisiúnta!

Teachtaireacht an Uachtaráin – Míchéal D. Ó hUigínn
Is fearr rith maith ná drochsheasamh. Ní hé gur rith maith atá déanta ag an bpobal breá daoine a ghlac páirt san éacht seo a bhfuil deireadh ag teacht leis anseo, ach rinne siad rith iontach.

Agus tá sé lánoiriúnach go dtiocfadh siad go dtí an ceann scribe anseo i mBaile Átha Cliath, áit ar déanadh dea-sheasamh, seasamh misniúil cróga 100 bliain ó shin.

Deirtear go mbíonn intinn shláintiúil sa chorp folláin. Mens sana in corpore sano. Bhí sé riamh i gceist go mbeadh baint ag an nGaeilge le sláinte na tíre, sláinte agus folláine intinne agus meoin sa chéad áit, ach sláinte a rachadh chun sochair an phobail i gcoitinne ar gach slí.

Bhain an Ghaeilge leis an athbheochan ghinearálta spride a thug ardú meanman don náisiún agus a bhfuil comóradh speisialta á dhéanamh againn air i mbliana.

Agus tá feidhm ag an nGaeilge fós san athbheochan spride agus misnigh is gá a bheith againn sna blianta amach romhainn.

Chuaigh an Ghaeilge amach ar fud na tíre ag tabhairt eolais agus féinmheas do na daoine i mblianta tosaigh na hathbheochana.

Feicimse cosúlachtaí idir an teachtaireacht a scaip siad an t-am sin agus an gaisce taistil seo inar ghluais daoine le Gaeilge den scoth, nó le Gaeilge mheirgeach, nó le Gaeilge a bhí leathdhearmadta, nó iad siúd nach raibh acu ach an cúpla focal féin ó Chorca Dhuibhne go Carn Tochair agus na céadta áit idir eatarthu sna 32 contae den oileán seo ag taispeáint agus ag léiriú go bhfuil beatha agus tiomáint agus brí sa teanga in ainneoin cora crua na staire.

Bhí dea-mhéin agus dea-thoil don Ghaeilge á iompar acu fan na slí, agus tá gá leis an dea-mhéin agus leis an dea-thoil sin mar bhuntuiscint ar féidir linn tógáil uirthi.

Gaiscígh ba ea na daoine a bhain saoirse amach don stát seo; gaiscígh ba ea na gnáthdhaoine a thug tacaíocht dóibh; gaiscígh ba ea na laochra sin a thug dínit ar ais dúinn trína gcuid oibre ar son na Gaeilge; agus gaiscígh in bhur mbealach féin is ea sibhse, atá ag leanacht den traidisiún uasal luachmhar sin.

Físeán ar fáil anseo

Ceiliúradh sa phobal le cead tugtha d’fhoirgneamh nua Gaelscoil Aodha Rua

Márta 18, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Ó Pheann an Phiarsaigh – Liosta na n-imeachtaí

Márta 16, 2016

Beannachtaí na Féile Pádraig oraibh.

Seo liosta na n-ionad ina mbeidh muid ag léiriú an dráma i mí an Mhárta agus i mí Aibreáin 2016.
_______________________________

CLG Ghaoth Dobhair – Dé Sathairn, 19 Márta

Halla Naomh Pádraig, An Srath Bán – Dé Domhnaigh, 20 Márta

Áislann Rann na Feirste – Aoine an Chéasta, 25 Márta

An tSean Bheairic, An Fál Carrach – Dé Domhnaigh, 27 Márta

Halla Paróiste Chill Chartha – Déardaoin, 31 Márta

Áras Mhic Reachtain, Béal Feirste – Dé Sathairn, 2 Aibreán

Regional Cultural Centre, Leitir Ceanainn – Dé Luain, 4 Aibreán

Club na Múinteoirí, Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath – Dé Céadaoin-Dé Sathairn, 13-16 Aibreán 2016
Tábhachtach: I gcás sheó Bhaile Átha Cliath, ní bheidh ticéid ar díol ag doras – is gá iad a cheannach roimh ré anseo: https://opheannanphiarsaigh.eventbrite.ie

_______________________________

Blaiseadh beag den dráma nuascríofa ‘Ó Pheann an Phiarsaigh’ le Noel Ó Gallchóir:
http://tuairisc.ie/fisean-o-pheann-an-phiarsaigh-ag-griosadh-meanma-na-gcarad/
Capture

Rehab Recycle

Márta 15, 2016

Soláthraíonn Rehab Recycle ríomhairí glúine agus ríomhairí deisce ar phraghas iomaíoch ag tosú ag €85. Díoltar gach ríomhaire le baránta agus déanann Rehab Recycle iad a sheachadadh ar fud na tíre. Tá tairiscintí speisialta ar fáil do scoileanna, do charthanais agus d’eagraíochtaí poiblí.

Capture

Le tuilleadh eolais a fháil, seol ríomhphost chuig: nuala.sheedy@rehabrecycle.ie

Ravelóid – Deireadh le Ticéad Luathphraghais Lá ‘Le Pádraig

Márta 15, 2016

Ravelóid3Imeacht_08_03_2016

Tá deireadh le ticéad luathphraghais ar Lá ‘Le Pádraig agus ba mhaith le Ravelóid lascaine €10 breise ar thicéid Ravelóid a thabhairt leis an gcód seo a leanas – GaeL@rav3  Téigh chuig – http://www.eventbrite.ie/e/raveloid-tickets-18932067323 le do ticéad a fháil!!

Raveloid_2016_A3_Ohara_PRINT

Achainí ar son Gaelcholáiste – Coláiste Loch Gile, Sligeach

Márta 14, 2016

Achainí  a dhéanamh chuig Aire agus an Roinn Oideachais & Scileanna  chun athrú  a dhéanamh ar an gcinneadh diúltach arna tugadh faoi bhunú  Choláiste Loch Gile. Bhí an scoil dara leibhéal seo le hoideachas a sholáthar  trí mheán na Gaeilge do Shligeach, Liatroim agus Dún na nGall Theas.

Léirigh do thacaíocht anseo https://www.change.org/p/achain%C3%AD-ar-son-gaelchol%C3%A1iste-petition-for-gaelchol%C3%A1iste-col%C3%A1iste-loch-gile-sligeach?recruiter=503336876&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

Tuismitheoirí le Gaeilge á lorg ag an gclár Róisín, TG4

Márta 14, 2016

Ar an 23ú Márta,  beidh costais cúram leanaí á bplé mar chuid de chlár Róisín ar TG4. Chuige sin, ba mhian le foireann an chláir dul i dteagmháil le tuismitheoirí a bhfuil dhá pháiste (nó níos mó acu) acu í seirbhísí cúram leanaí agus a bhfuil ag íoc go mór as. Ba mhaith leis an gclár fáil amach faoi nithe arbh mhian leis na tuismitheoirí a fheiceail ó thaobh athrú leis an rialtais úr – rudaí a chuideoidh leo ó thaobh costas srl. A scéal féin a chur in iúl. Déan teagmháil le Ann Marie má tá suim agat bheith páirteach sa gclár

Ann Marie 087282640 @roisintg4 https://www.facebook.com/roisintg4/

Léiriú ‘An Filleadh’ le Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Márta 11, 2016

Is onóir ollmhór do Ghaelcholáiste an Phiarsaigh go mbeidh an deis acu an dráma “An Filleadh” leis an scríbhneoir clúiteach Alan Titley a léiriú in Amharclann na Mainistreach ar an 28 Márta, 2016 (Luan Cásca) ag 4.00i.n.

Beidh cead isteach saor in aisce chuig an dráma seo ach beidh gá le ticéad. Is féidir ticéid a fháil ach cuairt a thabhairt ar an nasc seo thíosghreamaithe.

Beidh pobal na scoile thar a bheith buíoch ach an t-eolas seo a scaipeadh le do theagmhálaithe féin. Is dráma é seo a bheidh oiriúnach do gach aoisghrúpa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Phríomhoide an Choláiste, Joe Mac Suibhne, ar 01-4933335.

Nasc le ticéad a fháil:
http://www.abbeytheatre.ie/whats_on/event/an-filleadh-childrens-programme

Folúntas: Bhunscoil Phobal Feirste

Márta 10, 2016

Tá príomhoide de dhíth ar Bhunscoil Phobal Feirste. Tuilleadh eolais ag an nasc thíos:

www.comhairle.org

« Previous PageNext Page »