Méid an Téacs

Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Foilsithe ag An Rialtas

Deireadh Fómhair 28, 2016

Inniu sheol an Taoiseach, Enda Kenny T.D, mar aon leis an Aire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton T.D., agus leis an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha, Seán Kyne T.D, Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 na Roinne Oideachais agus Scileanna. Tharla an seoladh i Scoil Náisiúnta Mhic Dara, An Cheathrú Rua , Contae na Gailllimhe.

Tá forbairt agus feidhmiú an Pholasaí ar Oideachas Gaeltachta 2017-2022 mar thiomantas lárnach ag an Aire Bruton sa Phlean Gníomhaíochtaí don Oideachas 2016-2019 a foilsíodh i Mí Meán Fómhair na bliana seo.

Agus é ag caint ag an seoladh, dúirt an Taoiseach gur chreid sé go raibh an Ghaeltacht ríthábhachtach do thodhchaí na teanga agus don chultúr Gaelach.

“Tá an Polasaí seo ar an gcéad straitéis chuimsitheach don oideachas sa Ghaeltacht ó bunaíodh an Stát. Tá an Rialtas an-tiomanta d’fheidhmiú na mbeart atá sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 agus anseo, sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta, déantar cur síos ar an tslí ina dtacóimid le scoileanna Gaeltachta chun oideachas ardcháilíochta trí mheán na Gaeilge a sholáthar do pháistí na Gaeltachta,” arsa an Taoiseach.

Rinne an tAire Richard Bruton cur síos ar na dúshláin a bhíonn ag scoileanna Gaeltachta agus iad ag teagasc páistí a tháinig chun na scoile le mór-éagsúlachtaí san leibhéil taithí a bhí acu ar an nGaeilge labhartha.

“Mar Aire Oideachais agus Scileanna, is mian liom a dheimhniú go mbíonn na cúinsí cearta ar fáil chun sár-scoileanna trí mheán na Gaeilge a fhorbairt sa Ghaeltacht,” arsa an tAire Bruton. “Faoin bPolasaí, beidh an deis ag scoileanna sa Ghaeltacht, ó 2017 ar aghaidh, aitheantas a éileamh mar Scoileanna Gaeltachta de réir na gcritéar teangeolaíocha. Tá súil agam go mbeidh spreagadh agus gríosadh le fáil ag scoileanna ón bpróiseas aitheantais, agus go meallfar scoileanna le bheith páirteach ann,” a dúirt sé freisin.

Faoin bPolasaí, beidh scoil Ghaeltachta aitheanta mar scoil ina dtiomnaíonn an scoil gach achar agus ábhar curaclaim a sholáthar trí mheán na Gaeilge. Beidh cúig bliana ag scoileanna a roghnaíonn stádas mar scoil Ghaeltachta chun an stádas sin a bhaint amach. Beidh fáil ag na scoileanna seo ar phacáistí d’acmhainní breise teagaisc agus eile ar bhealach céimnithe de réir mar a bhíonn dul chun cinn á léiriú acu i dtreo stádas scoile Gaeltachta.

“Is é an cuspóir atá againn ná go mbeidh scoileanna aitheanta Gaeltachta mar chéad rogha scolaíochta do thuismitheoirí na Gaeltachta,” arsa na tAire Bruton.

Beidh, freisin, ar scoileanna Gaeltachta aitheanta a bheith gafa leis na pobail lena mbaineann siad i bpróiseas pleanála na teanga Gaeltachta faoi Acht na Gaeltachta, 2012.

D’fháiltigh an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne roimh fhoilsiú an Pholasaí, agus go háirithe roimh an tiomantas go mbeidh scoileanna ábalta a bheith lánpháirteach sa phróiseas pleanála teanga i ngach ceantar Gaeltachta.

“Léiríonn an riachtanas go mbeidh scoileanna Gaeltachta páirteach sa phróiseas pleanála teanga an tábhacht a bhaineann le scoileanna agus leis na pobail lena mbaineann siad a bheith ag obair go dlúth le chéile chun úsáid na Gaeilge a threisiú,” a dúirt sé.

Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022

Déanann an Polasaí ar Oideachas Gaeltachta 2017-2022:

  • Fís don oideachas Gaeltachta a rianadh a thugann aitheantas don ról a bhíonn ag scoileanna agus ag ionaid luathbhlianta chun oideachas ardcháilíochta trí mheán na Gaeilge a sholáthar agus chun cumas agus úsáid na Gaeilge a chothú i mórphobal na Gaeltachta
  • Díriú ar cháilíocht an teagaisc trí mheán na Gaeilge i scoileanna agus i réamhscoileanna Gaeltachta a thacú agus a fheabhsú, ionas gur féidir a dheimhniú go mbíonn an teagasc trí mheán na Gaeilge mar chéad rogha ag tuismitheoirí i ngach ceann de na ceantair Ghaeltachta
  • Leagan amach cuimsitheach a sholáthar ar raon gníomhaíochtaí comhnasctha chun an fáil ar thaithí oideachasúil ardcháilíochta agus ábhartha trí mheán na Gaeilge don uile dhuine óg atá ina gcónaí i gceantair Ghaeltachta a dheimhniú agus sa tslí seo tacú le húsáid na Gaeilge mar phríomhtheanga ag pobail na Gaeltachta
  • Polasaí a sholáthar inar féidir le scoileanna atá lonnaithe i gceantair phleanála na Gaeltachta roghnú ar aitheantas a ghnóthú mar scoil Ghaeltachta – beidh scoil Ghaeltachta mar scoil ina dtiomnaíonn an scoil gach achar agus ábhar curaclaim a sholáthar trí mheán na Gaeilge agus ina mbíonn an scoil gafa leis an bpobal i bpróiseas pleanála na teanga Gaeltachta. Beidh cúig bliana ar a mhéid ag scoileanna a roghnaíonn stádas scoile Gaeltachta chun an stádas sin a bhaint amach. Beidh fáil ag na scoileanna seo ar phacáistí d’acmhainní breise teagaisc agus eile ar bhealach céimnithe de réir mar a bhíonn dul chun cinn á léiriú acu i dtreo stádas scoile Gaeltachta.
  • Tabhairt faoi obair na scoileanna Gaeltachta a dhlúth-ailíniú leis an bpróiseas pleanála teanga faoi Acht na Gaeltachta.

(English) Taoiseach and ministers to attend significant Connemara engagements

Deireadh Fómhair 28, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

(English) Oiche Shamhna Bunscoil an Iúir

Deireadh Fómhair 27, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Módúl oiliúna ar airgeadais ar fáil do na boird bainistíochta

Deireadh Fómhair 27, 2016

Cuirfidh Gaeloideachas (Gaelscoileanna Teo.) agus An Foras Pátrúnachta módúl oiliúna ar airgeadais ar fáil do na boird bainistíochta i mí na Samhna, 2016. Iarraimid ar ionadaithe ó bhord bainistíochta na scoileanna clárú le freastal, agus fáiltonn muid roimh ceisteanna ina leith – is féidir teagmháil a dhéanamh le Clare ar 01 8535193 nó clare@gaelscoileanna.ie.

Oops! We could not locate your form.

Fíbín: Tóraíocht

Deireadh Fómhair 27, 2016

fibin

Tá an comhlacht drámaíochta Gaeilge Fíbín i nGaillimh ag léiriú leagan nua den scéal eipiciúil “Tóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne”. Tá “Tóraíocht” scríofa ag Philip Doherty agus stiúrtha ag Mikel Murfi, aisteoir agus stiúrthóir iomráiteach.

Is scéal grá lán le héachtaí aisteacha agus fathaigh é “Tóraíocht”. Bogann an scéal ar aghaidh níos tapa ná haon rás carranna, léimeann an scéal níos airde ná haon léimneoir cuaille agus tá dhá oiread grá sa scéal agus a bheadh ag aon Fhrancach agus Diarmaid agus Gráinne ag déanamh iarracht a bheith céim chun tosaigh ar Fionn agus na Fianna! Insítear an scéal i nGaeilge agus i mBéarla trí amharcíomhánna cumhachtacha a úsáid.

Dúirt léiritheoir Fíbín, Ruth Gordon go bhfuil “an-ríméad ar Fíbín a bheith ag obair le Mikel Murfi agus le Philip Doherty ar scéal chomh corraitheach mar seo. Thosaigh muid ag caint ar “Tóraíocht” breis agus dhá bhliain ó shin agus tá muid ar bís go bhfeicfidh lucht féachana an léiriú mealltach, bríomhar agus an-ghreannmhar seo ar stáitse”.

Tá foireann cumasach de sheisear sa chliar, Lesley Conroy, Kate Finegan, Liz Fitzgibbon, Jonathan Gunning, Fionnuala Gygax, agus Seán T. Ó Meallaigh. Áirítear an scríbhneoir Philip Doherty agus an dearthóir seit Sabine Dargent a bhfuil iliomad gradaim buaite acu i measc an fhoireann chruthaitheach. Bhí Sabine agus Mikel ag obair le chéile le gairid ar “Swan Lake / Loch na hEala”, ceann de na léirithe is mó a sheas amach ag an Dublin Theatre Festival.

Beidh Fíbín ar stáitse le “Tóraíocht” sa Dubhlann i nGaillimh ón 10-13 Samhain le léirithe tráthnóna agus iarnóna. Tá “Tóraíocht” dírithe ar dhaoine os cionn 16 bliain d’aois agus beidh léiriú speisialta ag Fíbín do scoileanna ar an Aoine 11 Samhain ag 2i.n. Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun ticéid a chur in áirithe téigh chuig www.tht.ie nó glaoigh ar 091-569777.

Tá Fíbín ar an gcomhlacht drámaíochta Gaeilge is mó agus is gníomhaí in Éirinn. Téann Fíbín ar camchuairt go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Fuair “Tóraíocht” maoiniú ón gComhairle Ealaíon, Ealaín na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge.

(English) Taoiseach and Minister Kyne to launch new Gaeltacht education policy

Deireadh Fómhair 27, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

(English) Letterkenny announced as Gaeltacht Service Town

Deireadh Fómhair 27, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Aird lucht an ghaeloideachais ar Scoil Mhic Dara ar an gCeathrú Rua do sheoladh polasaí Gaeltachta

Deireadh Fómhair 26, 2016

Is ar Scoil Mhic Dara ar an gCeathrú Rua i gConamara a bheidh aird lucht an ghaeloideachais Dé hAoine nuair a sheolfaidh an Taoiseach Enda Kenny an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022.

Beidh an Taoiseach agus an tAire Oideachais araon i láthair ag an seoladh sa bhunscoil Ghaeltachta ag meán lae Dé hAoine do sheoladh an pholasaí nua.

Dúirt an Taoiseach an tseachtain seo caite go léireodh na hacmhainní a chuirfear ar fáil don pholasaí oideachais nua don Ghaeltacht go bhfuil an Stát “dáiríre faoi theagasc na Gaeilge”.

Dheimhnigh an Taoiseach gur pléadh na moltaí oideachais ag cruinniú de Choiste Rialtais don Ghaeilge, coiste a bhfuil an Taoiseach féin ina Chathaoirleach air.

“Má táimid dáiríre faoi seo ní foláir dúinn dul i ngleic leis ar bhealach dáiríre,” a dúirt Kenny sa Dáil.

Dúirt An Taoiseach go gcuirfear “próiseas nua ar fad” i bhfeidhm” sa Ghaeltacht agus go mbeidh deis ag scoileanna clárú chun aitheantas a fháil mar scoileanna ‘Gaeltachta’.

Mhúinfí gach ábhar trí Ghaeilge sna scoileanna sin agus chuirfí an tumoideachas i bhfeidhm iontu, a dúirt sé.

Mar sin, is ar Scoil Mhic Dara ar an gCeathrú Rua Dé hAoine a bheidh aird iad siúd atá ag éileamh le fada go mbeadh cur chuige ar leith ó thaobh an oideachais sa Ghaeltacht.

Beifear ag súil go háirithe go ndéanfaidh an Taoiseach beart de réir a bhriathair maidir le hacmhainní a chur ar fáil don pholasaí nua.

Rinne an Roinn Oideachais costasú ar chur i bhfeidhm an pholasaí nua agus meastar go mbeadh costas idir €2 milliún agus €3 milliún in aghaidh na bliana air dá gcuirfí i bhfeidhm na moltaí ar fad atá ann.

Ní fios go fóill, áfach, cad iad na moltaí a bhfuil glactha leo sa pholasaí féin.

I mBealtaine 2015 a foilsíodh na moltaí don pholasaí nua Gaeltachta, agus ba i nDeireadh Fómhair na bliana seo caite a bhí an cruinniú deireanach sa phróiseas comhairliúcháin a lean foilsiú na moltaí sin.

Cuireadh fáilte roimh na moltaí don pholasaí nuair a foilsíodh anuraidh iad toisc gur measadh go dtugann siad aghaidh ar chuid de na dúshláin is mó atá roimh theagasc na Gaeilge sna ceantair ina bhfuil sí fós in uachtar mar theanga phobail.

www.tuairisc.ie

(English) Gaeltacht Service Town meeting to be held tonight

Deireadh Fómhair 25, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

LEABHAR NUA: AM GNÓ

Deireadh Fómhair 25, 2016

am_gno

Tá Aonad 1&5 den leabhar ‘Am Gnó’ ar fáil ar an nasc seo:-

http://timeforbusiness.ie/wp-content/uploads/2016/10/abs5546s_am_gno_teacsleabhar.pdf

EDCO a d’fhoilsigh an leabhar i gcomhar le COGG.

 

Next Page »