Méid an Téacs

Folúntais in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath

Bealtaine 9, 2018

Tá dhá phost le Gaeilge ar fáil in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath:

Léachtóir Cúnta/ Léachtóir le Gaeilge (Gramadach, Litríocht agus Labhairt na Gaeilge)

Oifigeach Margaíochta/ Oifigeach Gaeilge

Breis eolais anseo

Folúntas: Post lánaimseartha mar Fheighlí Scoile – Gaelscoil Naomh Pádraig

Aibreán 19, 2018

Feighlí Scoile (lánaimseartha):

Cuireann Bord Bainistíochta Gaelscoil Naomh Pádraig fáilte roimh iarratais do phost mar Fheighlí Scoile (lánaimseartha).

Is féidir foirm iarratais a fháil ó: An Rúnaí, Gaelscoil Naomh Pádraig, Bóthar an Chaisleáin, Leamhcán, Contae Átha Cliath nó is féidir foirm a lorg tríd e-phost ag iarratas.gsnp@gmail.com

Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 17:00 ar an 02/05/18

Glacfar le hiarratais a líontar amach ar foirm iarratais na scoile amháin.

Níl aon gá CV nó litir iarratais a sheoladh. D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist.

Beidh ar an té a cheapfar tabhart faoi ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána.

Is fostóir comhionannais deiseanna í Gaelscoil Naomh Pádraig

Folúntais i nGaelcholáiste Dhoire

Aibreán 4, 2018

Is meánscoil lán-Ghaeilge nuabhunaithe é Gaelcholáiste Dhoire atá ar tí an ceathrú hiontógáil daltaí a ghlacadh isteach i Meán Fómhair 2018. Tá múinteoir sinsearach agus triúr múinteoirí á lorg ag Gaelcholáiste Dhoire le bheith mar chuid d’fhoireann dhíograiseach, dhinimiciúil agus spreagúil.

Gach eolas: Folúntais GCD 2018

Folúntas: Naíonra Bhríde, Baile Átha Cliath 6

Márta 27, 2018

Stiúrthóir Cúnta Naíonra ag teastáil:

Naíonra Bhríde, B.Á.C.6

Ní mór don iarrastóir:

Gaeilge líofacht (TEG); Íoschailíocht QQI leibhéal 5 i gCúram Leanaí;

Cúrsa Garchabhrach;

Taithí phraiticiúl i Naíonra agus grá don luathoideachas.

Eolas breise: naionrasinead@eircom.net

Rúnaí scoile á lorg ag Coláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

Márta 13, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, scoil Gaeltachta roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas:
Rúnaí Scoile

Is gá go mbeidh na riachtanais seo a leanas ag iarraitheoirí:

 • Gaeilge líofa
 • Ard scileanna ríomhaireachta
 • Taithí ar leabharchoiméad agus cuntasaíocht riachtanach
 • Taithí ar chóras cuntasaíocht ar nós SAGE 50 agus pacáiste párolla
 • Ard scileanna idirphearsanta agus ard scileanna cumarsáide (scríofa & cainte)
 • Ard scileanna eagrúcháin
 • Toilteanas tabhairt faoi réimse leathan dualgais mar is gá

Ní mór duit CV, ainmneacha beirt mholtóir agus litir chlúdaigh a sheoladh ar ríomhphost chuig po@colaistemuire.eu nó chuig an seoladh thíos:

An Rúnaí,
Bord Bainistíochta,
Coláiste Muire,
Tuar Mhic Éadaigh,
Co. Mhaigh Eo

Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 12.00in ar an 23/03/2018

 • D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist.
 • Beidh ar an té a cheapfar tabhairt faoi ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána
 • Is fostóir comhionannais deiseanna í Bord Bainistíochta Choláiste Muire.

Múinteoir naíonra de dhíth i Sord

Márta 6, 2018

Post: Múinteoir Naíonra

Uaireannta oibre: 25 uair sa tseachtain

Láthair: Sórd

Freagrachtaí Riachtanacha: Tá réamhscoil seanbhunaithe lán-Bhéarla ag lorg múinteoir naíonra don gnó rafar. Is gá go mbeadh ar a laghadh FETAC leibhéal 6 ag an t-iarrthóir toisc gur seomra ECCE a bheas i gceist anseo. Is gá le ardchumas Gaeilge agus bheith sásta agus toilteanach tabhairt faoi scrúdú TEG (atá ag an leibhéal céanna leis an Ardteist).

Is féidir tuilleadh eolais a fháil más gá. Is féidir do CV a sheoladh chuig sarahbreen@hotmail.com

Rúnaí Scoile á lorg ag Scoil Lorcáin

Márta 6, 2018

Tá Rúnaí Scoile á lorg ag Scoil Lorcáin, An Charraig Dhubh, Baile Átha Cliath le dul i mbun oibre 1/9/18. Ceapachán buan is ea é seo.

Uaireanta Oibre: 8.30 r.n. – 2.30 i.n. Luan go hAoine i rith na scoilbhliana, chomh maith le roinnt laethanta oibre i rith na laethanta saoire.

Scála Pá: bunaithe ar scála an Choiste Ghairmoideachais do Rúnaithe Scoile

Breis eolais: www.scoillorcain.ie

Fiosrúcháin agus Iarratais roimh 23/3/18 chuig: agallaimhscoillorcain@gmail.com

Folúntas: Rúnaí scoile de dhíth ó Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

Feabhra 2, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, scoil Gaeltachta roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas:

Rúnaí Scoile

Is gá go mbeidh na riachtanais seo a leanas ag iarraitheoirí:

 • Gaeilge líofa
 • Ard scileanna ríomhaireachta
 • Taithí ar leabharchoiméad agus cuntasaíocht riachtanach
 • Taithí ar chóras cuntasaíocht ar nós SAGE 50 agus pacáiste párolla
 • Ard scileanna idirphearsanta agus ard scileanna cumarsáide (scríofa & cainte)
 • Ard scileanna eagrúcháin
 • Toilteanas tabhairt faoi réimse leathan dualgais mar is gá

Ní mór duit CV, ainmneacha beirt mholtóir agus litir chlúdaigh a sheoladh ar ríomhphost chuig po@colaistemuire.eu nó chuig an seoladh thíos:

An Rúnaí,
Bord Bainistíochta,
Coláiste Muire,
Tuar Mhic Éadaigh,
Co. Mhaigh Eo

Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 12.00in ar an 16/02/2018

 • D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist.
 • Beidh ar an té a cheapfar tabhairt faoi ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána
 • Is fostóir comhionannais deiseanna í Bord Bainistíochta Choláiste Muire.

Folúntas: Riarthóir á earcú ag Gaeloideachas (Athfhógairt)

Eanáir 19, 2018

Athfhógairt: Riarthóir Oifige á eacrú ag Gaeloideachas

Duine fuinniúil agus cumasach le sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa atá de dhíth chun obair oifige Gaeloideachas a riar.

Baineann obair Gaeloideachas le cur chun cinn an Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge.

Scála Tuarastail: 22/2017 Oifigeach Cléireachais, €23,107 – 38,724

Conradh 3 Bliana

Foirm iarratais móide sainchuntas poist le fáil trí ríomhphost a chur ag foluntais@gaelscoileanna.ie nó trí ghlaoch ar 01 8535190.

Spriocdháta le haghaidh iarratais comhlánaithe: Meán lae Déardaoin, 1 Feabhra 2018

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta seo.

www.gaelscoileanna.ie

 

 

 

Folúntas: Oifigeach Riaracháin in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath

Eanáir 18, 2018

Gach eolas anseo 

« Previous PageNext Page »