Text size

Maidin Caifé Gaelscoil de hÍde

April 27, 2017

Ag ócáid tiomsaithe airgid ar son Gaelscoil Mhíchíl Uí Choileáin, baillaíodh €4,106 thar an iomlán. Rachaidh an t-airgid i dtreao seibhísía chur ar fáil do dhaltaí sa scoil atá ar Speictream an Uathachais. D’eagraigh Jennifer Brennan an ócáid le cúnamh uaidh Rosaleen Fitzgerald agus tuismitheoirí eile de dhaltaí sna ranganna ar leith.

Bronnadh an seic go luath roimh saoire na Chásca ar Charmel Nic Airt, Príomhoide (lár an grianghraif) fad is a bhí múinteoirí na ranganna; Jerry Ó Ceocháin; Emer Ní Dhrisceoil, Shane Field, Máire Ní Chróinín agus Criostóir Ó Laoghaire i láthair, mar aon le tuismitheoirí agus clainní de dhaltaí sna ranganna. Rosaleen agus Jennifer a rinne an seic a bhronnadh. (Tá na múinteoirí ar fad chun tosaigh sa ghrianghraif seachas Criostóir Ó Laoghaire atá ar dheis.)

Ghabh na heagarthóirí den ócáid buíochas leo siúd taobh istigh agus lasmuigh den phobail scoile a thacaigh leis an ócáid tríd bácáil a dhéanamh agus tríd bheith i láthair ar an lá.