Text size

(Gaeilge) Folúntais le Gaelcholáiste Céitinn

June 27, 2017

Sorry, this entry is only available in Irish.

(Gaeilge) Folúntais Samhraidh le Gaelcholáiste Cholumba

May 31, 2017

Sorry, this entry is only available in Irish.

(Gaeilge) Folúntas le Glór na nGael

May 12, 2017

Sorry, this entry is only available in Irish.

(Gaeilge) Folúntais i gColáiste Oiriall

April 25, 2017

Sorry, this entry is only available in Irish.

(Gaeilge) Múinteorí ag teastáil i mBaile Átha Cliath

April 18, 2017

Sorry, this entry is only available in Irish.

Coláiste Ghlór na Mara – Príomhoide le Ceapadh

February 15, 2017

Coláiste Ghlór na Mara

Iarbhunscoil a d’oscail i Meán Fómhair 2014 le freastal ar mhór-cheantar Bhaile Brigín, Co Átha Cliath.

Uimhir Rolla : 68082L

Is mian leis an mBord Bainistíochta a fhógairt go bhfuil Príomhoide le ceapadh, a rachaidh i mbun dualgais ó 20 Márta 2017.

Iarbhunscoil, dheonach, ilchreidmheach, lán-Ghaeilge do chailíní agus buachaillí is ea Coláiste Ghlór na Mara, atá faoi Iontaobhas Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna lánGhaeilge le 124 daltaí ar rolla. Tá na daltaí seo roinnte idir an chéad, dara agus tríú bhliain. Tá foirgneamh nua-tógtha ag an scoil le spás go forbairt suas go 800 dalta.

Is féidir foirm iarratais a fháil trí ríomhphost a sheoladh chuig an gCathaoirleach ag po17cgnm@gmail.com

Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe (ar pháipéar amháin) a sheoladh ar ais chuig:

Tim Ó Tuachaigh, Dollards Cottage, Drogheda Rd, Bremore, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32X766 roimh 5.00 in ar an 3 Márta 2017.

Beidh na hagallaimh don phost seo ann Déardaoin 9 Márta 2017.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Coláiste Ghlór na Mara.

« Previous Page