Méid an Téacs

Naíonra Charraig Uí Leighin

Seoladh: Páirc an Bhaile, Bóthar an tSéipéil, Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí
Fón: 021 491 9033
R-phost: eolas@annaionra.com
Stiúrthóir: Linda Uí Leannáin
Suíomh:
Páirteach sa scéim COLÓ: Tá / Yes
Uaireanta Oscailte: Maidineacha amháin / Mornings only
Cineál: