Méid an Téacs

Naíonra Philib Barún

Seoladh: f/ch: Gaelscoil Philib Barún, Cruabhaile Uachtarach, AnTrá Mhór, Co. Phort Láirge
Fón: 089 2001827
R-phost: suzanne.debhial@pilibbarun.com
Stiúrthóir: Suzanne de Bhíal
Suíomh:
Páirteach sa scéim COLÓ: Tá / Yes
Uaireanta Oscailte: Maidineacha amháin / Mornings only
Cineál: Pobail