Méid an Téacs

Ag Cothú Gaeloideachas den Scoth ag Comhdháil Bhliantúil GAELSCOILEANNA TEO.

Samhain 22, 2009

Chuir GAELSCOILEANNA TEO. fáilte roimh Phríomhchigire cúnta leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Éamonn Murtagh a d’oscail Comhdháil Bhliantúil 2009.

Ag labhairt ar maidin dúirt Murtagh, “go dtacaíonn an Roinn Oideachais agus Eolaíochta le bunaidhm an pholasaí tumoideachais uile-oileánda, polasaí a sheolfar go hoifigiúil níos déanaí.”

D’fháiltigh Uachtarán na h-eagraíochta, Mícheál Ó Broin roimh an ráiteas seo agus roimh an mholadh go ndéanfaí iniúchadh ar na féidearthachtaí a bhaineann le múnlaí uile an tumoideachais atá leagtha amach sa pholasaí a fhorbairt.

Ag tagairt do chúrsaí geilleagracha deir Ó Broin,”Tuigimid go rí-mhaith drochstaid an gheilleagair agus an brú atá ar an Roinn dá bharr, ach iarraimid ar an Roinn agus ar an Rialtas meicníochtaí a fhorbairt don todhchaí chun nach gcuirfear todhchaí scoileanna lán-Ghaeilge i mbaol arís.” Léirigh Ó Broin tacaíocht láidir na hearnála d’obair riachtanach COGG agus d’éiligh sé nach nglacfar le moladh Mhic Chárthaigh ina leith ach breis acmhainní agus tacaíochta a thabhairt.

Dhírigh  eochairchaint na Comhdhála de chuid an Dr. Muiris Ó Laoire ar thábhacht na feasachta teanga sa seomra ranga sa scoil lán-Ghaeilge sa mhéid is go spreagann sí fiosracht agus fonn foghlama i bhfoghlaimeoirí agus go gcothaíonn sí cruinneas sa teanga. Thagair sé do thaighde nua a dheimhníonn go bhfuil an fheasacht teanga i measc páistí na scoileanna lán-Ghaeilge níos airde ná mar atá i measc páistí scoileanna trí mheán an Bhéarla.

Sheol GAELSCOILEANNA TEO. polasaí uile-oileánda ar an Tumoideachas inniu a bheidh ina threoir fiúntach do scoileanna agus iad ag forbairt a gcuid polasaithe scoileanna. “Táimid an-sásta go bhfuil an pointe stairiúil seo bainte amach againn go bhfuilimid ag ceiliúradh forbairt polasaí uile-oileánda ar an tumoideachas don chéad uair agus táimid dóchasach gur ábhar spreagtha é do bhreis comhoibirithe ar cheist an ghaeloideachais idir egaraíochtaí ar bhonn uile-oileánda,” a deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach na heagraíochta.

Bhí an-rath ag baint le Comhdháil Bhliantúil 2009 anseo i gCathair Chill Chainnigh cathair ina bhfuil béim láidir ar an ngaeloideachas agus ar chothú pobail le Gaeilge.

Is í GAELSCOILEANNA TEO. eagraíocht chomhordaitheach na scoileanna lán-Ghaeilge.  Cabhraíonn sí le tuismitheoirí agus le grúpaí áitiúla scoileanna nua a bhunú agus tacaíonn sí leis na scoileanna atá bunaithe cheana féin.