Méid an Téacs

BUAITEOIRÍ SCLÉIP! 2010: COMÓRTAS TALLAINNE NA nIAR-BHUNSCOILEANNA LÁN-GHAEILGE

Márta 22, 2010

Is cúis áthais do GAELSCOILEANNA TEO. buaiteoirí Scléip! 2010 a fhógairt. Is éard a bhí i Scléip 2010 ná comórtas tallainne náisiúnta atá dírithe go sonrach ar na hiar-bhunscoileanna lán Ghaeilge agus Gaeltachta.  Bhí an comórtas roinnte in ocht rannóg éagsúla, le duais i ngach rannóg, trí dhuais nualaíochta agus Grand Prix don duine nó grúpa is fearr san iomlán. Seo thíos liosta na mbuaiteoirí:

Buaiteoirí na Rannóga:

 • Ceol Aonair: Shane Ó hAonghusa, Gaelcholáiste Cheatharlach
 • Rince Cruthaitheach (Aonair): Breandán Ó hIarnáin, Scoil Phobail Mhic Dara
 • Rince Cruthaitheach (Grúpaí): Domhan Tarraingt, Gaelcholáiste Cheatharlach
 • Amhránaíocht Aonair: Ami Ní Huigéad, Coláiste Chilliain
 • Pop/Rac Cheol: Peadar Ó Goill, Gairmscoil Éinne
 • Grúpaí Ceoil: Reach Linn, Gaelcholáiste Reachrann
 • Drámaíocht/Mím: Teach na mBocht, Pobalscoil Ghaoth Dobhair
 • Comórtas Ilchineálach: Rosie Ní Gairbheith, Pobalscoil Ghaoth Dobhair

Duaiseanna Nualaíochta:

 • Ceol Aonair: Clár Ní Mhaoltuile, Coláiste Laurel Hill FCJ
 • Grúpaí Ceoil: Trí Lasadh, Scoil Phobail Mhic Dara
 • Drámaíocht/Mím: An Maidrín Rua, Coláiste Cholmcille

Grand Prix:

 • Drámaíocht/Mím: Teach na mBocht, Pobalscoil Ghaoth Dobhair

Thosaigh Scléip sa bhliain 2005 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin i leith. Is é príomhaidhm an chomórtais ná daltaí na niar-bhunscoileanna a spreagadh le Gaeilge a úsáid i réimsí éagsúla de na healaíona trí dheis a thabhairt dóibh páirt a ghlacadh i gcomórtas spreagúil agus spéisiúil, agus tá súil againn gur thug comórtas na bliana seo borradh agus misneach dóibh. Tá Seachtain na Gaeilge ag tairiscint seisiún taifeadta sa stiúideo le teicneoir fuaime proifisiúnta do bhuaiteoir an rannóg Pop/Rac-cheol, Peadar Ó Goill, agus bhí Peadar agus an ghrúpa Trí Lasadh (buaiteoirí ceann de na duaiseanna nuálaíochta) ar stáitse le déanaí mar chuid de Ghaelspraoí le linn na Féile Pádraig. Guíonn GAELSCOILEANNA TEO. gach rath orthu agus ar iomaitheoirí uile Scléip, is cinnte go bhfuil tallann den scoth acu agus tá súil againn go mbeidh clú agus cáil i ndán dóibh.