Méid an Téacs

Coláiste Dhún Másc – Coláiste Pobail Nua

Bealtaine 24, 2017

Iarbhunscoil nua é Coláiste Dhún Másc a bheidh ag oscailt i bPort Laoise i Meán Fómhair 2017. Tá Bord Oideachais agus Oiliúna  Laoise agus Uíbh Fáilí mar phatrún na scoile agus an Fóras Patrúnachta mar Pháirtí Iontaofa. Iarbhunscoil ilchreidmheach, comhoideachasúil trí mheán an Béarla é Coláiste Dhún Másc,  ina bhfuil Aonad Lán Ghaeilge, áit a mbeidh oideachais ar fáil go hiomlán trí mheán na Gaeilge

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu do phoist mhuinteeoireachta lánaimseartha/pro rata a d’fhéadfadh a bheith ann don scoilbhliain 2017-2018 mar a leanas:
 

1.       Gaeilge

2.      Béarla

3.      Mata

4.      Eolaíocht

5.      Eacnamaíocht Bhaile

6.      Teicneolaíocht

7.      Graific Theicniúil

8.     Ealaín

9.      Ceol

10.  Staidéir Ghnó

11.   Fraincis

12.  Spáinnis

13.  Stair

14.  Tíreolas

15.   Reiligiún

16.  Corpoideachais

17.   OSSP

18.  OSPS

19.  Litearthacht sna meáin dhigiteacha

20. Fealsúnacht

21.  Códú

22. Taibhiú Ealaíonta

23. Tacaíocht Foghlama

Toisc go mbeidh na hábhair á dteagasc trí Ghaeilge tá árdchaighdeán Gaeilge riachtanach do na poist seo agus is buntáiste é bheith in ann níos mó ná ábhar amháin a mhúineadh.

Is buntáiste é eolas nó taithí a bheith agat leis na réimsí seo:

  • Tacaíocht foghlama/Treoir
  • Úsáid nuálach de theicneolaíocht san oideachais
  • Gearrchúrsaí a fhorbairt agus iad a mhúineadh
  • Measúnú chun foghlama
  • Pleanáil scoile

Léirigh na hábhair a bhfuil tú cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta chun iad a mhúineadh ar an bhfoirm iarratais

Gach eolas agus foirm iarratas le fail ar  shuíomh LOETB.ie