Méid an Téacs

Cúrsa Samhraidh Séideán Sí Liteartheacht trí Gaeilge

Meitheamh 15, 2011

 • Ceadaithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna faoi théarmaí 58
  • Oideachas Inseirbhíse 4-8 Iúil 2011
  • Coláiste Phádraig, Droim Conrach
  • Clár fónaic na Gaeilge – Jacaí de Brún
  • Tús na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta sna bunranganna – Máire Ní Bhaoill
  • Forbairt na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta sna meán agus sna hardranganna – Pádraig Ó Duibhir & Lorraine Ní Ghairbhith
  • Costas: €99 Áiteanna teoranta!

  Cúrsa idirghníomhach praiticiúil é seo a chuideoidh le múinteoirí an litearthacht a mhúineadh go héifeachtach trí Ghaeilge le béim faoi leith ar an gclár Séideán Sí agus ar an taighde is déanaí ar an litearthacht trí Ghaeilge.

  An Oifig Iontrála
  Coláiste Phádraig,
  Droim Conrach
  Baile Átha Cliath 9

  admissions.office@spd.dcu.ie

  T: (01) 884 2096/ 884 2013

  Déan iarratas ar líne spd.dcu.ie/inservice