Méid an Téacs

FÁILTÍONN GAELSCOILEANNA TEORANTA ROIMH THACAÍOCHT AN OIREACHTAIS: Aithníonn an Comhchoiste an géarghá a bhaineann le taighde roimh eisiúint ciorcláin 0044/2007.

Nollaig 6, 2007

Tháinig dlús le feachtas an Luath-Thumoideachais Iomlán inniu sa Dáil nuair a chuir toscaireacht ó Gaelscoileanna Teoranta a gcás faoi bhráid Chomhchoiste Oideachais agus Eolaíochta an Oireachtais.

"Bhíomar an-sásta go bhfuaireamar an deis ár gcás a chur faoina mbráid. Chuireamar béim ar an riachtanas a bhaineann le níos mó taighde roimh ligin do chiorclán na Roinne deireadh a chur le polasaí an Luath-Thumoideachais Iomlán, córas ar éirigh thar cionn leis ar feadh os cionn 50 bliain, " deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaelscoileanna Teoranta. 

"Léiríonn gach píosa taighde a tugadh faoi i gCeanada, sa Bhreatain agus thart timpeall an domhain buntáistí an Luath-Thumoideachais Iomlán, agus chuireamar taighde nua foilsithe a rinneadh in Éirinn faoi bhráid an Chomhchoiste a thacaíonn go h-iomlán leis an gcruthúnas go bhfuil buntáistí suntasacha ann don Bhéarla mar mhórtheanga maraon le buntáistí don Ghaeilge de thairbhe bliain iomlán tumtha sa chóras Luath-Thumoideachais Iomlán."

"Léirigh an Comhchoiste tuiscint an-mhaith agus an-tacaíocht dár gcuid argóintí, a bhfuil tacaíocht ann dóibh ón CNCM, ó Chumann Múinteoirí Éireann agus ó an-chuid daoine agus eagrais eile, nach gcuirfear an ciorclán i bhfeidhm go dtí go bhfuil tuisint níos fearr ann faoi cén fáth go n-éiríonn chomh maith sin leis an Luath-Thumoideachas i gcomhthéacs na hÉireann.  

"Baineann an feachtas seo le ceist oideachais agus le rogha na dtuismitheoirí. Tá na Gaelscoileanna oscailte go do gach páiste agus tá a chomhionann de bhuntáistí ann do pháistí ó gach cineál cúlra ciníocha, teangeolaíochta agus náisiúnta, chomh maith leo siúd le gach cineál cumais foghlama", a deir Mícheál Ó Broin, Uachtarán Gaelscoileanna Teoranta.

"Táimid an-dóchasach go mbeidh an tacaíocht a fuaireamar inniu ar bhonn tras-pháirtí ina spreagadh don Roinn chun athbhreithniú a dhéanamh ar an bpolasaí agus go ndéanfar an ciorclán a aistharraingt go dtí go mbeidh torthaí taighde ann, ar a laghad."

"Mura gcuirfear é seo ina cheart, tá an baol ann go gcuirfear deireadh le rogha oideachais den scoth an tuiscint cheart ar cén fáth ar éirigh chomh maith sin leis."

Tiocfaidh an ciorclán i bhfeidhm ó Eanáir 2008 agus beidh tionchar aige ar an rogha reatha nó sa todhchaí  theagasc trí phrionsabail an Luath-Thumoideachais i mbeagnach 200 scoil".

Críoch

Breis Eolais:

Bláthnaid Ní Ghréacháin                                            Rob Hartnett
Ardfheidhmeannach – Gaelscoileanna Teoranta       Stiúrthóir – Hartnett McClure Public Relations
086 8050335                                                            086 3851955