Méid an Téacs

Ceardlanna SFGM ar Polasaí Frithbhulaíochta

Feabhra 27, 2014

Beidh ceardlanna á reachtáil ag an Seirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) i Mí Márta le tacú le scoileanna i dtaobh polasaí frithbhulaíochta. Seo thíos na dátaí:

18 Márta 2014
1-3pm
Ionad Oideachais Chorcaí

19 Márta 2014
1-3pm
Ionad Oideachais Chill Chainnigh

19 Márta 2014
1-3pm
Ionad Oideachais na hUaimhe

20 Márta 2014
1-3pm
Gallagher’s Hotel, Dún na nGall

20 Márta 2014
1-3pm
Ionad Oideachais Átha Cliath Thiar

20 Márta 2014
1-3pm
Ionad Oideachais na Gaillimhe

25 Márta 2014
1-3pm
Ionad Oideachais Mhaigh Eo

26 Márta 2014
1-3pm
Ionad Oideachais Átha Luain

Tuilleadh eolas: info@pdst.ie