Méid an Téacs

Eolas tábhachtach de dhíth maidir le próiseas iontrála bunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta

Feabhra 15, 2017

Tá comhairliúcháin ar bun ag an Roinn Oideachais & Scileanna faoi láthair maidir le ról an reiligiúin shainchreidmhigh i bpróiseas iontrála na scoileanna. Tá cheithre mholadh déanta ag an Aire maidir le cuir chuige fhéideartha le hathruithe a dhéanamh. Ba mhór le Gaeloideachas eolas a bhailiú ó na bunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta maidir lena gcleachtais reatha agus a rogha cur chuige, chun go mbeidh muid in ann aighneacht a dhéanamh ar a son agus cinntiú go mbeidh guth na hearnála le cloisteáil sa phróiseas.

Más príomhoide bunscoile thú, bheimis fíor-bhuíoch díot as an suirbhé a chomhlánadh roimh dheireadh an lae ar Déardaoin an 16 Feabhra. An spriocdháta le haighneachtaí a bheith faighte ag an Roinn ná an 20 Feabhra.

Is féidir teacht ar an suirbhé tríd an nasc seo: https://www.surveymonkey.com/r/reiligiun

Na cuir chuige fhéideartha atá molta ag an Aire ná:

  1. Scoilcheantar – laistigh de scoilcheantar ar leith, is féidir tosaíocht a thabhairt don sainchreideamh (ag tabhairt san áireamh go mbeidh díolúintí ag teastáil chun foráil a dhéanamh do scoileanna lán-Ghaeilge)
  2. Riail na scoile is cóngaraí – scoileanna creidimh in ann tús áite a thabhairt do leanbh creidimh ach amháin sa chás gurb í scoil is cóngaraí an linbh sin den chreideamh ar leith sin (ag tabhairt san áireamh go mbeidh díolúintí ag teastáil chun foráil a dhéanamh do scoileanna lán-Ghaeilge)
  3. Córas cuótaí de réir creidimh – céatadán ar leith ar fáil don sainchreideamh ar leith
  4. Cosc iomlán ar chreideamh agus teastais baiste a úsáid mar chritéir

Tá míniú cuimsitheach ar a mbeadh i gceist le gach rogha ar fáil sa phlécháipéis atá eisithe ag an Roinn: https://www.education.ie/ga/Tuismitheoir%C3%AD/Eolas/Roll%C3%BA-Scoile/Rol-an-reiligiuin-sa-phroiseas-iontralacha-scoile-Paipear-Comhairliuchain.pdf.

Tá lán-fháilte romhat teagmháil a dhéanamh le Clare ar 01 8535193 nó clare@gaelscoileanna.ie má tá aon cheist agat ina leith.