Méid an Téacs

Seirbhísí Riaracháin trí Ghaeilge ón Roinn Oideachais & Scileanna – Suirbhé

Samhain 23, 2016

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a chur ar fáil sa dá theanga oifigiúla.

D’fhonn ár seirbhísí do chustaiméirí trí Ghaeilge a fhorbairt, go háirithe maidir leis na gealltanais inár Scéim Teanga 2016-2019 a chur chun feidhme, táimid ag iarraidh ort anois suirbhé a chomhlánú ionas go mbeimid in ann ár seirbhísí riaracháin trí Ghaeilge a fheabhsú chun freastal níos fearr ar do riachtanais.

Sa suirbhé seo iarrtar ar fhreagraithe sprioc-rannóga sa Roinn a ainmniú i dtaca le soláthar seirbhísí trí Ghaeilge. Chuige sin, is féidir go mbainfidh tú leas as breathnú ar ár gCairt Eagraíochta agus rannóga á n-ainmniú agat.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go dtugann an Roinn freagra i nGaeilge do chumarsáid scríofa a fhaighimid i nGaeilge faoi láthair, de réir alt 9(2) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 Nasc chuig an Acht. Chomh maith leis sin, déanann an Roinn socruithe le go n-aistrítear roinnt mhaith doiciméad agus foilseachán na Roinne go Gaeilge de réir fhorálacha an Achta, ár Scéime Teanga agus reachtaíocht eile. Tá fáil ar sheirbhís theoranta teileafóin trí Ghaeilge freisin.

Comhlánaigh an suirbhé faoi 5pm Dé Máirt an 20 Nollaig 2016. Má bhíonn aon cheist agat, seol ríomhphost chuig Gaeilge@education.gov.ie

Tabhair faoi deara go mbeidh na freagraí a thugtar ar an suirbhé faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 Nasc chuig an Acht um Shaoráil Faisnéise agus go bhféadfadh go bhfoilseofaí iad, i dteannta d’ainmse, ar shuíomh gréasáin na Roinne.

Ba mhór againn do thuairimí luachmhara a fháil, rud a chabhródh linn seirbhís riaracháin níos fearr a chur ar fáil do Ghaeilgeoirí.
Le meas,
An Rannóg Seirbhísí Corparáideacha

Cliceáil ar an nasc seo : Suirbhé do Chustaiméirí