Méid an Téacs

Lá Oscailte ag Institiúid Oideachais Marino

Samhain 18, 2009

Spéis agat a bheith i do Mhúinteoir Bunscoile?

Céim B. Oid agus Ard-Dioplóma san Oideachas (Bunmhúinteoireacht)

Coláiste Mhuire, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9.

Lá Oscailte

An Satharn, 21 Samhain, 2009

11 r.n. – 4 i.n.

Tuilleadh eolais: Irene Kelly ag 01-8057730 nó Irene.kelly@mie.ie