Méid an Téacs

Ceisteanna Oideachais le plé ag Comhdháil an Fhorais Pátrúnachta

Meán Fómhair 22, 2010

Beidh comhdháil agus cruinniú cinn bhliana Fhorais Pátrúnachta na Scoileanna lan-Ghaeilge teo. ar siúl sa Tower Hotel i bPort Lairge ón 08 – 09 Deireadh Fómhair 2010. Is é téama na Comhdhála i mbliana Fís, Forbairt agus todhchaí scoileanna an Fhorais.

I mbliana beidh aoi-chainteoirí ón Roinn Oideachais agus Scileanna ann le labhairt ar soláthar chóiríocht bhuan do scoileanna, freisin beidh tuairisc á chur i láthair ar scoileanna idirchreidmheacha chomh maith le plé-ghrúpaí ar scoileanna ilchreidmheacha agus an mheánscolaíocht.  Chomh maith leis sin seolfar suíomh Gréasáin nua an Fhorais.

Is pátrúnacht náisiúnta í an Foras do scoileanna lán-ghaeilge bunscoile agus iar-bhunscoile le freagrachtaí pátrúnachta agus bainistíochta, a bunaíodh i 1993.

Bunaíodh é ionas go mbeidh rogha eile ag scoileanna maidir le pátrúnacht. Tá an Foras ina phátrún ar ghaelscoileanna a bhfuil éiteas creidmheach, ilchreidmheach, agus idirchreidmheach (Caitliceach / Protastúnach) acu agus dá bharr a fhreastalaíonn ar thuismitheoirí a dteastaíonn uathu oideachas Lán-Ghaeilge dá bpáistí is cuma cén cúlra creidimh atá acu.

Tá fás ag teacht ar líon na scoileanna faoin bhForas Pátrúnachta i gcónaí. Tá 58 Gaelscoil agus 3 Ghaelcholáiste faoinar bpátrúnacht faoi láthair.

Má tá tuilleadh eolais ag teastail uait mar gheall ar an gComdháil is feidir teagmháil a dhéanamh le Siobhán Seoighe;  Fón: 01-8057740 nó seol ríomhphost chuig  siobhan.seoighe@mie.ie