Méid an Téacs

Feachtas nua chun tacú le Gaelscoil Ráth Tó

Aibreán 26, 2010

Tá fógartha ag cúig eagraíocht Gaeilge go bhfuil siad ag teacht le chéile i comhfhiontar chun tacú le Gaelscoil nuabhunaithe. D’fhógair Conradh na Gaeilge, Glór na nGael, Comhluadar, An Foras Pátrúnchta agus Gaelscoileanna  Teo. go bhfuil siad siad aontaithe ar thacaíocht a sholáthar do Choiste bunaithe Gaelscoil Ráth Tó.

Beidh an feachtas seo, ‘Aitheantas’ ag obair lámh i lámh lena chinntiú go n-aithneofar Gaelscoil Ráth Tó agus  go n-úsáidfidh an Roinn Oideachas agus Eolaíochta soláthar an ghaeloideachas mar chritéir agus iad ag roghnú áiteanna do scoileanna nua.

Dhúiltigh an Roinn Oideachas agus Scileanna aitheantas a bhronnadh ar an scoil i mbliana cé go bhfuil sé ráite ag an Roinn go bhfuil gá le soláthar oideachas breise ar an mbaile.
Tá an Roinn ag déanamh neamhard ar mianta tuismitheoirí Ráth Tó agus neamhard ar an t-éileamh d’oideachas lánGhaeilge.

Ag labhairt faoin bhfeachtas seo dúirt Lorcán Mac Gabhann, Glór na nGael gur “cheist náisiúnta agus áitiúl an dúiltú seo. Níor osclóidh Gaelscoil nua ó 2008. Tá an cuma ar an scéal nach bhfuil an Roinn sásta an Ghaeilge a aithint mar chuid den mheasúnú ar soláthar oideachas.”

D’fháiltigh Cathaoirleach an Choiste Bunaithe, Seán Ó Buachalla, roimh an tacaíocht ag rá “ tá an-obair romhainn ag chinntiú go mbeidh gaelscolaíocht ar fáil do phobal Ráth Tó agus thug seasamh pobal na Gaeilge  spreagadh ollmhór do na tuismitheoirí.”

Tá sé beartaithe ag na heagraíochtaí gach tacaíocht a thabhairt do phobal Ráth Tó agus iad ag troid ar son cearta tuismitheoirí; freastal mar ba choir a fháil ón Roinn.

Osclóidh Gaelscoil Ráth Tó, gan aitheantas, ar 1 Meán Fómhair i CLG Ráth Tó, Páirc Seán Eiffe, Ráth Tó, Co. na Mí.