Méid an Téacs

Neamhchinnteacht maidir le todhchaí eagraíochtaí Gaeilge

Nollaig 19, 2012

Ní léir fós cad atá i ndán do na 19 eagraíocht Ghaeilge atá bunmhaoinithe ag Foras na Gaeilge ó shocraigh Airí ón dá dhlínse thuaidh agus theas an cinneadh a chur ar athlá go dtí 2013.

Reáchtáladh cruinniú d’fhoras teanga na Comhairle Aireachta Thuaidh Theas in Ard Mhacha ar an 12 Nollaig 2012.

Bhí togra Fhoras na Gaeilge maidir le struchtúr úr maoinithe do na heagrais bhunmhaoinithe le plé ag na hAirí agus bhí an tuairim ann go forleathan go mbeadh sé faofa ag an gComhairle Aireachta.

Ní dhéanfar plé ar an struchtúr úr maoinithe go dtí céad chruinniú eile na Comhairle san earrach.

www.foinse.ie