Méid an Téacs

Scéim Iompar Scoile d`Iarbhunscoileanna

Deireadh Fómhair 24, 2014

Ó thús na scoilbhliana 2012/2013 tháinig athruithe ar sholáthar iompar scoile iarbhunscoile i bhfeidhm.

I mí Dheireadh Fómhair 2012 eisíodh litir mar aon le Bileog Ceiste & Freagra faoi na hathruithe seo do gach bunscoil agus iarbhunscoil chun tuismitheoirí páistí a bhí sa 6ú rang ag an am sin a chur ar an eolas faoina bhfuil i gceist leis na hathruithe seo agus iarbhunscoil á roghnú acu dá bpáistí.

Go simplí, tá leanaí cáilithe don iompar scoile sa chás go bhfuil cónaí orthu níos faide ná 4.8km ón ionad iarbhunscoile is cóngaraí dóibh agus go bhfuil siad ag freastal ar an ionad sin.

Maidir le hiarbhunscoil a roghnú, tá sé tábhachtach go dtuigfidh tuismitheoirí na critéir cháilitheachta don sholáthar iompar scoile; ag éirí ó athruithe a tugadh isteach i Meán Fómhair 2012, tharlódh sé go mbeadh leanaí sa cheantar nó teaghlach céanna cáilithe um iompar chuig scoileanna éagsúla. Cé gur saincheart ag tuismitheoirí é a gcuid leanaí a sheoladh chuig an scoil is rogha leo, baineann cáilitheacht don iompar scoile leis an scoil is cóngairí.

Mar chabhair do thuismitheoirí maidir leis an scéim iompar scoile, tá bileog tacaíochta le ceisteanna agus freagraí ar fáil anois. Tá cóip ar fáil ag an nasc seo: C&F

Chomh maith leis sin tá Foirmeacha Iarratais ar fáil ar líne ag www.buseireann.ie agus caithfear iad a chur isteach roimh an Aoine dheireanach in Aibreán (24ú Aibreán 2015). Tá sé tábhachtach go ndéantar iarratais don scéim iompar scoile in am mar nach féidir suíocháin a rathú d’iarratasóirí déanacha.

Is féidir le tuismitheoirí tuilleadh eolais nó soiléiriú a fháil ag; www.buseireann.ie www.education.ie