Méid an Téacs

Tionchar mionteangacha orainn

Aibreán 3, 2013

CÉN TIONCHAR atá ag mionteangacha ar nós na Gaeilge ar ár dtuiscintí ar chultúr na n-óg in Éirinn agus san Eoraip?

Pléifear an cheist seo ag an tríú Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg ón 20-21 Meán Fómhair 2013 in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath.

Díreofar ar stair chultúr Gaelach na n-óg, ar an suíomh reatha, agus ar dhúshláin na todhchaí.

Iarrtar ar dhaoine a bhfuil spéis acu labhairt ag an gcomhdháil páipéir, achoimre (250 focal) agus beathaisnéis (50 focal) a sheoladh chuig litriochtnanog13@gmail.com roimh 5in ar an 14 Meitheamh, 2013.

www.foinse.ie