Méid an Téacs

Acmhainní ar fáil ar shuíomh nua Altram

Iúil 8, 2011

Tá suíomh gréasáin nua seolta ag Altram. Is eagraíocht tacaíocht réigiúnach í Altram do thionscadail luathbhlianta Gaeilge. Cuirtear Seirbhísí Tacaíochta réigiúnach, Tacaíocht Speisialtóirí Luathbhlianta, agus Cnuasoiliúint ar fáil don earnáil luathbhlianta Gaeilge.
Mar chuid den suíomh tá acmhainní mar rímeanna agus amhráin ar théamaí éagsúla gur féidir úsáid sa Naíonra nó sa bhaile.
Tá an suíomh fós á forbairt ag Altram, mar sin tá siad ag lorg aiseolais. Tabhair cuairt ar an suíomh le breathnú ar na hacmhainní go léir agus seol teachtaireacht ghearr chuig Altram le do mheas ar an suíomh nua.

www.altram.org