Méid an Téacs

Ceardlann Drámaíochta agus Gaeilge ADEI

Meán Fómhair 20, 2012

Cuir le do scileanna agus stráitéisí teagaisc leis an gCeardlann Drámaíochta seo ar theagasc teangacha le Sinéad Ní Ghuidhir in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
Ag díriú ar an gcuraclam Gaeilge go príomha, beidh na scileanna seo inaistrithe trasna an churaclaim, bunscoil agus iarbhunscoil trí chéile!
Tairbhe, taithí agus taitneamh an manna atá ag Sinéad. Cinnte beidh neart spraoi ann, agus beidh smaointe agus modhanna úra le tabhairt abhaile agat le cur i bhfeidhm i do rang féin.

Dé Sathairn, 22 Meán Fómhair
Am. 10.30-4.00
The CUBE, Áras na Mac Léinn, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Costas. €30/€15 lascaine

Cuir ephost chuig booking@adei.ie