Méid an Téacs

Dianchúrsa Gaeilge do mhúinteoirí iar-bhunscoile Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

Iúil 6, 2011

Ionad:

Trá Lí

Dátaí:

15 -19 Lúnasa 2011 (seachtain, Luan – Aoine)

Am:

9.30am – 3.30pm

Lónadóireacht:

Cuirfear tae, caife agus lón ar fáil

Aidhm an chúrsa:

Dianchúrsa Gaeilge le múinteoirí a ullmhú d’fheidhmiú trí Ghaeilge sa scoil lán-Ghaeilge

Ábhar an chúrsa:

Cruinneas agus saibhreas na teanga labhartha don seomra foirne, timpeall na scoile, le
tuismitheoirí, ag feitheoireacht etc.
Scríobh na Gaeilge maidir le litreacha/nótaí/fógraí.
Gaeilge ábharbhunaithe don teagasc – téarmaíocht, cur i láthair ceachtanna, nótaí teagaisc agus eile.

Gach eolas: www.cogg.ie