Méid an Téacs

FÓGRA: Príomhoide do Ghaelscoil an Chuilinn – dáta deiridh ag druidim linn!

Aibreán 25, 2012

Cuirtear fáilte roimh iarratais do phost an Phríomhoide.

Is scoil nua lán-Ghaeilge, comhoideachasúil í Gaelscoil an Chuilinn, (UIMHIR ROLLA 20394M) Baile an Tirialaigh faoi phátrúnacht AN FORAS PÁTRÚNACHTA. Tá éiteas idir-chreidmheach ag an scoil.

Ba cheart litir clúdach, foirm iarratais do Phríomhoide i nGaeilge agus teistiméireachtaí a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas:

IARRATAS, Ard-Rúnaí, AN FORAS PÁTRÚNACHTA, BLOC K3 Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara.

Glacfar le hiarratais sa phost go dtí Déardaoin, 26 Aibreán 2012.

Beidh na hagallaimh ar siúl go luath i mí na Bealtaine.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.foras.ie nó www.educationposts.ie

Leagan PDF: Post an Phríomhoide, Gaelscoil an Chuilinn