Méid an Téacs

Gaelscoil Ráth Tó le hoscailt gan aitheantas ón Roinn Oideachais

Aibreán 29, 2010

D’fhógair coiste bunaithe Gaelscoil Ráth Tó go bhfuil an scoil le bunú gan aitheantas na Roinne Oideachais i Meán Fómhair 2010. Ag labhairt ar son an choiste, dúirt an cathaoirleach Anita Sheppard go bhfuil tuismitheoirí agus eagraíochtaí Gaeilge ag tacú leo le Gaelscoil Ráth Tó a oscailt. Na heagraíochtaí bainteach leis an bhfeachtas “Aitheantas” ná an Foras Pátrúnachta, Glór na nGael, Comhluadar, Conradh na Gaeilge agus Gaelscoileanna Teo.

“In ainneoin gur dhiúltaigh an Roinn Oideachas aitheantas a thabhairt don scoil, cé go bhfuil gá le háiteanna scoile nua i Ráth Tó, tá an cinneadh tógtha againn leanúint ar aghaidh leis an scoil a bhunú ar bhonn neamhoifigiúil, le tacaíocht fhlaithiúil na heagraíochtaí Gaeilge thuasluaite. Beimid ag cur an-bhrú ar an Roinn aitheantas a thabhairt don scoil seo. Táimid ag obair le daoine sna heagraíochtaí thuasluaite a bhfuil rí-thaithí acu ar scoileanna lán-Ghaeilge a bhunú agus a bhainistiú agus tá muid ar fad cinnte go mbainfidh an scoil aitheantas amach ón Roinn amach anseo,” a dúirt Anita Sheppard.

“Tá sé feicthe againn go bhfuil an-éileamh ar an scoil seo i Ráth Tó, ach diúltaíonn an Roinn idirdhealú a dhéanamh idir scoileanna nua ar bhonn teanga teagaisc na scoile. Ciallaíonn seo go bhfuil neamhaird á dhéanamh ag an Roinn ar cearta teanga na dtuismitheoirí agus a bpáistí agus creideann gach éinne bainteach leis an bhfeachtas seo nach féidir leanúint ar aghaidh sa staid seo. Ní hamháin go bhfuil aitheantas á lorg againn do Ghaelscoil Ráth Tó, ach táimid ag iarraidh go n athrófar critéir na Roinne i leith scoileanna nua a aithint, mar tá scoileanna lán-Ghaeilge nua faoi mhíbhuntáiste leis an gcóras atá ann faoi láthair. De dheasca seo, níor bunaíodh aon ghaelscoil nua ó 2008 agus ní léir ón Roinn go mbeidh aon athrú ar an staid seo,” a lean sí.

“Is ceist náisiúnta chomh maith le ceist áitiúil í seo mar go mbaineann sé le gluaiseacht na gaelscolaíochta i gcoitinne, ceann de na hearnálacha oideachais is mó fáis in Éirinn. Ba mhian linn go mbeadh cur chuige níos cothroma ag an Roinn maidir le scoileanna a bhunú a mhúinfeadh trí céad teanga oifigiúil an Stáit, dé réir Airteagal 8 i mBunreacht na hÉireann.

jockeys-help-launch-gael-scoil-ratoath-1