Méid an Téacs

Lá na Naíonraí

Aibreán 18, 2011

Beidh an lá náisiúnta do Naíonraí ‘Lá na Naíonraí’ ar siúl i mbliana Dé Céadaoin, 18 Bealtaine. Eagraíonn an t-eagras deonach Na Naíonraí Gaelacha an lá seo gach bliain chun aird an phobail a tharraingt ar obair na Naíonraí agus chun éachtaí na bliana a cheiliúradh leis na páistí agus na tuismitheoirí.
Ar an lá seo téann beagnach gach Naíonra sa tír ar thuras nó déanann siad ceiliúradh ar an lá trí lá spóirt nó ceolchoirm a chur ar siúl.

www.naionrai.ie